Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

11/47

Secțiunea 4 — Despărțirea și motive pentru divorț

Capitolul 9 — Despărțirea

O soție stăpânită de demoni — Stimate frate D.: Nădăjduiam că schimbarea, care părea să fi avut loc în soția ta la adunarea din Chicago, să fie de durată și am fost atât de recunoscătoare față de Tatăl nostru ceresc când am auzit mărturisirea ei, căci am simțit că una dintre cele mai grele poveri mi-a fost luată de pe umeri; însă povara este încă asupra mea. știu că nu s-a schimbat în bine. Pericolele și greutățile pe care le va genera dacă îi vor fi satisfăcute capriciile sunt aproape incredibile pentru cei care nu știu de ce duh este stăpânită.... MCS 76.1

Oricât de sincer s-ar strădui soțul ei să slujească Domnului, ea este pentru el îngerul cel rău care îl conduce departe de neprihănire. Ea socotește că este idolul căruia el trebuie să i se închine; de fapt, ea este unealta lui Satana, căutând să ocupe locul pe care trebuie să-l aibă Dumnezeu. Ea a urmat impulsurile inimii sale neconsacrate până ce Satana a avut control aproape deplin asupra ei.... MCS 76.2

Dacă nu se produce o schimbare, va sosi curând timpul când firea josnică a soției, stăpânită de o voință tare ca oțelul, va coborî voința puternică a soțului la același nivel de jos.... În acest caz, fratele D. nu are de-a face cu femeie, ci cu un spirit periculos, satanic. Domnul are o lucrare pentru fratele C.; însă dacă el este înfrânt de aceste dezlănțuiri ale soției sale, el este un om pierdut, iar ea nu poate fi mântuită prin acest sacrificiu. MCS 76.3

Mai bine despărțirea decât apostazia — Cel mai bun lucru pe care poate să-l facă el cu această soție-copil, atât de tiranică, atât de nesupusă, atât de nestăpânită este să o ducă acasă și să o lase cu mama care a făcut din ea ceea ce este. Deși poate este dureros acesta este singurul lucru pe care-l poate face el dacă nu vrea să fie ruinat din punct de vedere spiritual, sacrificat demonului închipuirilor isterice și satanice. Satana are stăpânire deplină asupra temperamentului și voinței sale și le folosește pe acestea ca o grindină pustiitoare, care dărâmă orice obstacol. Soțul ei nu îi poate face nici un bine, ci își face lui însuși un rău de necalculat, jefuindu-L pe Dumnezeu de talanții și influența pe care i le-a dat. MCS 77.1

Dumnezeu a rânduit ca soțul să fie capul familiei și până când sora D. nu va învăța care îi este locul și care îi sunt îndatoririle ca soție, ar fi cel mai bine pentru el să nu aibă nici o legătură cu ea în nici un fel. Soția trebuie să dovedească respect și supunere însă dacă ea refuză cu totul să-și țină legământul căsătoriei, ea va deveni tot mai mult obiectul batjocorii lui Satana și ale ispitelor sale; iar dacă soțul ei consimte ca ea să rămână alături de el, să-i irosească viața, el va ajunge să se descurajeze și să nu mai corespundă pentru serviciul Domnului. El nu are obligația să țină alături de el pe una care să-i tortureze sufletul. Mi-a fost arătat că el și-a pierdut deja bărbăția și a fost influențat și modelat de soția lui. Căsătoria lor a fost o cursă a lui Satana. MCS 77.2

Cerințele lui Dumnezeu au întâietate — Sora D. este hotărâtă să conducă și să ruineze. Mi-a fost arătat că ea s-a predat atât de mult în mâinile lui Satana, încât soțul ei are temeri cu privire la mintea ei însă el va face una dintre cele mai mari greșeli din viață dacă își va îngădui să fie stăpânit de Satana prin intermediul soției sale. Îți spun în mod deschis, ea este stăpânită de demoni și dacă se dă frâu liber acestor spirite rele, libertatea ta, frate D. bărbăția ta, s-au dus; vei fi rob capriciilor sale.... Ea este la fel de posedată de demoni cum era acel om care se tăia și își făcea crestături atunci când Isus a scos afară din el demonii.... Fratele D. trebuie să-l lase pe Satana să urle, și să nu-i îngăduie să fie lipsit de privilegiile sale religioase pentru că așa vrea soția lui. MCS 77.3

Dacă ea pleacă, las-o să plece. Chiar dacă amenință că își ia viața, nu ceda cererilor ei nelegiuite. Chiar dacă ajunge să înfăptuiască ceea ce amenință, este mai bine să ajungi să privești cum zace în tăcere moartă decât să îi îngădui să-și ucidă nu numai propriul ei suflet, ci și pe cel al soțului ei și să fie mijlocul prin care să fie distruse multe suflete. MCS 78.1

Natura durabilă a legământului căsătoriei — Frate D., ai fost terorizat de violența soției tale însă calea pe care tu trebuie să mergi este calea cea dreaptă a adevărului, neprihănirii și înțelepciunii, având întotdeauna temerea de Domnul înaintea ta. Satana tresaltă deja de succesul pe care l-a dobândit. MCS 78.2

Soră D., nu aș prezenta această situație așa cum o fac, dacă nu ar fi o altă viață atât de legată de a ta și viața aceluia pe care Dumnezeu l-a ales a fi slujitorul Său. Această căsătorie nu ar fi trebuit să aibă loc, însă pasul a fost făcut și pentru soțul tău a birui este de zece ori mai greu acum decât dacă nu te-ar fi văzut niciodată. Vrei să te gândești serios la acest lucru, având în vedere că ceea ce faci tu îi distruge posibilitatea de a fi util și îi ruinează viața?... Soțul tău nu trebuie să-și contopească identitatea în a ta. Legământul căsătoriei care unește pe soț cu soție trebuie să rămână neatins. Însă el a făcut legământ cu Domnul Său, să-L iubească din toată inima lui, cu o dragoste neîmpărțită. — (Scrisoarea 34, 1890.) MCS 78.3