Romanian Version

61/1185

Exod 11

1 Domnul a zis lui Moise: “Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecați de aici. Cînd vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni de aici.

2 Vorbește cu poporul, ca atunci fiecare să ceară dela vecinul său și fiecare dela vecina ei, vase de argint și vase de aur.”

3 Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea Egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului.

4 Moise a zis: “Așa vorbește Domnul: ,Pela miezul nopții, voi trece prin Egipt;

5 și toți întîii născuți din țara Egiptului vor muri, dela întîiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, pînă la întîiul-născut al roabei care stă la rîșniță, și pînă la toți întîii-născuți ai dobitoacelor.

6 În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n'au fost și nu vor mai fi.

7 Dar dintre toți copiii lui Israel, dela oameni pînă la dobitoace, nici măcar un cîne nu va chelălăi cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între Egipteni și Israel.

8 Atunci toți acești slujitori ai tăi se vor pogorî la mine și se vor închina pînă la pămînt înaintea mea, zicînd: “Ieși, tu și tot poporul care te urmează!” După aceea, voi ieși. Moise a ieșit dela Faraon, aprins de mînie.

9 Domnul a zis lui Moise: “Faraon n'are s'asculte de voi, pentru ca să se înmulțească minunile Mele în țara Egiptului.”

10 Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon; Domnul a împietrit inima lui Faraon, și Faraon n'a lăsat pe copiii lui Israel să plece din țara lui.