Romanian Version

168/1185

Deuteronom 15

1 La fiecare șapte ani, să dai iertare.

2 Și iată cum se va face iertarea. Cînd se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său, să -i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să -i plătească datoria.

3 Vei putea să silești pe străin să-ți plătească; dar să ierți ce ai la fratele tău.

4 Totuș, la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvînta în țara pe care ți -o va da de moștenire Domnul, Dumnezeul tău;

5 numai să asculți de glasul Domnului, Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe cari ți le dau astăzi.

6 Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvînta, cum ți -a spus, așa încît vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut dela ele; tu vei stăpîni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpîni peste tine.

7 Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mîna înaintea fratelui tău celui lipsit.

8 Ci să -i deschizi mîna, și să -l împrumuți cu ce -i trebuie ca să facă față nevoilor lui.

9 Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta: “Ah! se apropie anul al șaptelea, anul iertării!” Vezi să n'ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu -i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta, și te-ai face vinovat de un păcat:

10 ci să -i dai și să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te va binecuvînta Domnul, Dumnezeul tău, în toate lucrările de cari te vei apuca.

11 Totdeauna vor fi săraci în țară; de aceea îți dau porunca aceasta: “Să-ți deschizi mîna față de fratele tău, fată de sărac și față de cel lipsit din țara ta.”

12 Dacă unul din frații tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ție, să-ți slujească șase ani; dar în anul al șaptelea, să -i dai drumul dela tine și să fie slobod.

13 Și cînd îi vei da drumul ca să se ducă slobod dela tine, să nu -i dai drumul cu mîna goală;

14 să -i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvîntarea Domnului, Dumnezeului tău.

15 Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului, și că Domnul, Dumnezeul tău, te -a răscumpărat: de aceea îți dau astăzi porunca aceasta.

16 Dacă însă robul tău îți va zice: “Nu vreau să ies dela tine,” -pentrucă te iubește, pe tine și casa ta, și se simte bine la tine, -

17 atunci să iei o sulă și să -i găurești urechea de ușă, și să-ți fie rob pentru totdeauna. Tot așa să faci și cu roaba ta.

18 Să nu-ți pară rău cînd îl vei lăsa să plece slobod dela tine, căci ți -a slujit șase ani, ceea ce face de două ori cît simbria unui om tocmit cu plată; și Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvînta în tot ce vei face.

19 Să închini Domnului, Dumnezeului tău, pe orice întîi născut de parte bărbătească din cireada și turma ta. Să nu muncești cu întîiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întîiul născut al oilor tale.

20 Să -l mănînci în fiecare an, tu și familia ta înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care -l va alege El.

21 Dacă are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu -l aduci ca jertfă Domnului, Dumnezeului tău.

22 Să -l mănînci în cetățile tale: cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor putea să -l mănînce amîndoi, cum se mănîncă acum căprioara sau cerbul.

23 Numai sîngele să nu i -l mănînci, ci să -l verși pe pămînt ca apa.