Romanian Version

167/1185

Deuteronom 14

1 Voi sînteți copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi pentru un mort.

2 Căci tu ești un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tău, și Domnul Dumnezeul tău te -a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pămîntului.

3 Să nu mănînci niciun lucru urîcios.

4 Iată dobitoacele pe cari să le mîncați: boul, oaia și capra;

5 cerbul, căprioara și bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică și girafa.

6 Să mîncați din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărțită în două și rumegă.

7 Dar să nu mîncați din cele ce rumegă numai, sau cari au numai copita despicată și unghia despărțită în două. Astfel, să nu mîncați cămila, iepurele și iepurele de casă, cari rumegă, dar n'au copita despicată: să le priviți ca necurate.

8 Să nu mîncați porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să -l priviți ca necurat. Să nu mîncați din carnea lor, și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte.

9 Iată dobitoacele din cari veți mînca, din toate cele ce sînt în ape: să mîncați din toate cele ce au înotătoare și solzi.

10 Dar să nu mîncați din niciunul din cele ce n'au înotătoare și solzi: să le priviți ca necurate.

11 Să mîncați orice pasăre curată.

12 Dar iată pe acelea pe cari nu le puteți mînca: vulturul, gripsorul și vulturul de mare;

13 șorecarul, șoimul, gaia și tot ce ține de neamul său;

14 corbul și toate soiurile lui;

15 struțul, bufnița, pescărelul, coroiul și ce ține de neamul lui;

16 huhurezul, cocostîrcul și lebăda;

17 pelicanul, corbul de mare și heretele,

18 barza, bătlanul și ce ține de neamul lui, pupăza și liliacul.

19 Să priviți ca necurată orice tîrîtoare care sboară: să nu mîncați din ea.

20 Să mîncați orice pasăre curată.

21 Să nu mîncați din nici o mortăciune; s'o dai străinului care va fi în cetățile tale, s'o mănînce, sau s'o vinzi unui străin; căci tu ești un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui.

22 Să iei zeciuiala din tot ce-ți va aduce sămînța, din ce-ți va aduce ogorul în fiecare an.

23 Și să mănînci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care -l va alege ca să-Și așeze Numele acolo, zeciuiala din grîul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău, și întîii născuți din cireada și turma ta, ca să te înveți să te temi totdeauna de Domnul, Dumnezeul tău.

24 Poate cînd te va binecuvînta Domnul, Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ți poți duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Și pună acolo Numele Lui.

25 Atunci, să-ți prefaci zeciuala în argint, să strîngi argintul acela în mînă, și să te duci la locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău.

26 Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce-ți va plăcea, să le mănînci înaintea Domnului, Dumnezeului tău, și să te bucuri tu și familia ta.

27 Să nu părăsești pe Levitul care va fi în cetățile tale, căci n'are nici parte de moșie, nici moștenire cu tine.

28 După trei ani, să scoți toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea, și s'o pui în cetățile tale.

29 Atunci să vină Levitul, care n'are nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva, cari vor fi în cetățile tale, și să mănînce și să se sature, pentrucă Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvinteze în toate lucrările pe cari le vei face cu mînile tale.