Romanian Version

169/1185

Deuteronom 16

1 Păzește luna spicelor, și prăznuiește sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului, Dumnezeului tău; căci în luna spicelor te -a scos Domnul, Dumnezeul tău, din Egipt, noaptea.

2 Să jertfești Paștele în cinstea Domnului, Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi, în locul pe care -l va alege Domnul ca să-Și așeze Numele acolo.

3 În timpul sărbătorii, să nu mănînci pîne dospită, ci șapte zile să mănînci azimi, pînea întristării, căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului: așa să faci, ca să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua cînd ai ieșit din țara Egiptului.

4 Să nu se vadă aluat la tine, pe toată întinderea țării tale, timp de șapte zile; și nicio parte din vitele pe cari le vei jertfi în seara celei dintîi zile să nu fie păstrată peste noapte pînă dimineața.

5 Nu vei putea să jertfești Paștele în vreunul din locurile pe cari ți le dă Domnul, Dumnezeul tău, ca locuință;

6 ci în locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Și așeze Numele în el, acolo să jertfești Paștele, seara, la apusul soarelui, pe vremea ieșirii tale din Egipt.

7 Să fierbi vita tăiată, și s'o mănînci în locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău. Și dimineața, vei putea să te întorci și să te duci în corturile tale.

8 Șase zile, să mănînci azimi, și a șaptea zi să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea.

9 Să numeri șapte săptămîni; de cînd vei începe seceratul grîului, să începi să numeri șapte săptămîni.

10 Apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămînilor, și să aduci daruri de bună voie, după binecuvîntarea pe care ți -o va da Domnul, Dumnezeul tău.

11 Să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, Levitul care va fi în cetățile tale, și străinul, orfanul și văduva cari vor fi în mijlocul tău.

12 Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt, și să păzești și să împlinești legile acestea.

13 Să prăznuiești sărbătoarea corturilor șapte zile, dupăce îți vei strînge roadele din arie și din teasc.

14 Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, și Levitul, străinul, orfanul și văduva cari vor fi în cetățile tale.

15 Să prăznuiești sărbătoarea șapte zile în cinstea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care -l va alege Domnul; căci Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvînta în toate rodurile tale și în tot lucrul mînilor tale, și de aceea să fii vesel.

16 De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care -l va alege El: la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămînilor, și la sărbătoarea corturilor. Să nu se înfățișeze cu mînile goale înaintea Domnului.

17 Fiecare să dea ce va putea, după binecuvîntarea pe care i -o va da Domnul, Dumnezeul tău.

18 Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe cari ți le dă Domnul, Dumnezeul tău, după semințiile tale; și ei să judece poporul cu dreptate.

19 Să n'atingi niciun drept, să nu cauți la fața oamenilor, și să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc cuvintele celor drepți.

20 Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să trăiești și să stăpînești țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău.

21 Să nu-ți așezi niciun idol de lemn lîngă altarul pe care -l vei ridica Domnului, Dumnezeului tău.

22 Să nu ridici nici stîlpi idolești, cari sînt urîți de Domnul, Dumnezeul tău.