Solii alese 2

1/346

Solii alese 2

CUVÂNT CĂTRE CITITOR

Alături de cartea 1 din Solii alese, volumul acesta umple un gol și păstrează, într-o formă permanentă, anumite sfaturi care au apărut în articole, documente multiplicate la șapirograf și broșuri. Deoarece acum este o parte permanentă a literaturii disponibile din Spiritul Profetic, acest volum este inclus în noul index al scrierilor lui Ellen G. White. În „Cuvântul către cititor” din cartea 1 se află o declarație cu privire la compilația aceasta și la scopul cărții Solii alese, ca urmare nu este necesar să fie repetată aici. SA2 1.1

Sfaturile conținute în volumul acesta vor fi de o valoare deosebită pentru adventiștii de ziua a șaptea în pregătirea lor pentru a rezista atacurilor pe care vrăjmașul sufletelor le va aduce asupra bisericii rămășiței, sub forma fanatismului, a învățăturilor amăgitoare și a mișcărilor greșite și subversive. În unele situații, sfaturile sunt prezentate în îndrumări specifice, adresate unor persoane particulare, iar ideile exprimate tratează probleme similare acelora care vor apărea cu siguranță înainte de sfârșit. Unele dintre materialele acestea se vor dovedi a fi folositoare prin faptul că avertizează împotriva pericolelor care amenință biserica în întregime. Alte sfaturi generale tratează subiecte cu privire la asocieri neînțelepte, remunerarea lucrătorilor și vindecările adevărate și false. SA2 1.2

Unul dintre subiectele care vor fi deosebit de apreciate se află în secțiunea a VII-a: „Folosirea mijloacelor de tratament medical.” Declarațiile care apar [10]* în secțiunea aceasta, extrase din scrierile lui Ellen G. White și adunate aici, vor fi de folos cititorului când va studia subiectul folosirii medicamentelor. SA2 1.3

Volumul se încheie cu note suplimentare valoroase. Prima secțiune a notelor suplimentare conține șase capitole, fiind o retipărire a articolelor intitulate „Boala și cauzele ei”, scrise de Ellen G. White și publicate inițial în șase numere despre sănătate sau Cum să trăim. SA2 1.4

În materialele tipărite după 1967, apar încă două secțiuni ale notelor suplimentare: „Factori importanți în alegerea unui tovarăș de viață” și „Toți oamenii sunt frați”, fiind subiecte de un interes deosebit, pe măsură ce teritoriul de răspândire a acestui volum se extinde în diferite țări de peste ocean și este tradus în diferite limbi. SA2 1.5

Cititorului i se atrage atenția asupra declarațiilor introductive ale fiecăreia dintre diferitele secțiuni ale acestui nou volum și îndeosebi asupra introducerii Secțiunii a VII-a și a Notei suplimentare 1. SA2 1.6

În „Cuvânt către cititor” din Solii alese cartea 1, a fost evidențiat faptul că materialele din diferitele secțiuni nu au legătură între ele, dar sunt adunate în aceste volume pentru a fi mai ușor de studiat. SA2 1.7

Este potrivit ca volumele să se încheie cu secțiunea intitulată: „Pe măsură ce ne apropiem de sfârșit”. Aici sunt o serie de mesaje care inspiră încredere în triumful bisericii. Printre acestea se află două mesaje pe care Ellen G. White le-a adresat în cadrul Conferinței Generale din 1913 — ultima sesiune a Conferinței Generale care a avut loc în timpul vieții ei. Din cauza vârstei înaintate, ea nu a putut să participe la aceste mari adunări. Mesajele acestea exprimă încredere în tovarășii ei de lucru și în triumful cauzei căreia și-a dedicat viața. SA2 1.8

Dorința sinceră a editorilor este ca volumul acesta de Solii alese să încurajeze familia adventistă pe ultimii kilometri ai călătoriei ei, în drumul spre cetatea lui Dumnezeu. SA2 2.1

Consiliul de administrație al publicațiilor lui Ellen G. White