Solii alese 2

2/346

SECȚIUNEA I - FANATISMUL ȘI ÎNVĂȚĂTURILE AMĂGITOARE

INTRODUCERE

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este adusă în atenție în profeție, în contextul marii lupte, deoarece Satana, balaurul, duce un război neîncetat împotriva celor care „păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus”. Marele vrăjmaș știe că, dacă are succes în a-i duce în rătăcire și a-i încurca pe adventiștii de ziua a șaptea, va împiedica planurile lui Dumnezeu. De obicei, atacurile lui au un caracter insidios și, adesea, au o natură care tinde să-i ducă pe bărbații și pe femeile sincere la asemenea extreme, încât să creadă o minciună. SA2 3.1

Deși a fost remarcabil de liberă de fanatism și de extreme, mișcarea adventistă s-a confruntat cu pericolul fanatismului încă din perioada ei timpurie. Una dintre primele misiuni ale lui Ellen G. White a fost aceea de a merge în biserici pentru a combate fanatismul, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. De-a lungul celor șaptezeci de ani de slujire, ea a fost chemată din nou și din nou să combată învățăturile fanatice sau amăgitoare într-o formă sau alta. Numeroasele avertizări care arătau că fanatismul se va repeta slujesc pentru a alerta biserica în legătură cu pericolele care o amenință, iar sfaturile pe care solul Domnului le-a dat cu privire la diferitele tipuri de izbucniri ale fanatismului și ale unei religii bazate pe emoții sunt de un mare folos acum pentru ocrotirea turmei lui Hristos. SA2 3.2

Îndrumările conținute în secțiunea aceasta se adaugă unor averti-zări asemănătoare care au apărut în cărțile timpurii ale lui Ellen G. White, deoarece majoritatea au fost adunate în 1933, într-o compilație al cărei scop a fost acela de a trata o situație critică apărută într-o Conferință locală. Acest material, disponibil într-o formă multiplicată la șapirograf, a fost foarte prețuit și folositor pentru biserică. Consiliul de administrație al publicațiilor Ellen G. White se bucură de ocazia de a prezenta aceste sfaturi importante într-o formă permanentă. SA2 3.3

Secțiunea se încheie cu diferite declarații care se referă la manifestarea unei false puteri făcătoare de minuni și la importanța relativă a minunilor pentru prezentarea adevărurilor cruciale. Sfaturile acestea sunt deosebit de valoroase acum și vor fi din ce în ce mai importante, pe măsură ce ne apropiem de ultimele zile ale acestui pământ, când Satana, folosind tot felul de șiretlicuri și de strategii, va încerca să-i înșele chiar și pe cei aleși. SA2 3.4

Consiliul de administrație