Lucrarea pastorală

1/209

Lucrarea pastoral

PREFAȚĂ

Ellen White a lucrat mai bine de jumătate de secol umăr la umăr cu pastorii Evangheliei și le-a oferit sfaturi inspirate. Ea a avut o perspectivă înaltă cu privire la chemarea lor, după cum reiese din declarații precum cele care urmează: „Pastorul Evangheliei este angajat într-o lucrare foarte solemnă, sfântă” (Ev 184); „Pastorul este mesagerul lui Dumnezeu în fața oamenilor și el trebuie să-L reprezinte pe Domnul prin gânduri, prin cuvinte, prin fapte” (GW 20). LP 1.1

Compilatorii acestei cărți au adunat din tezaurul bogat al scrierilor ei o selecție de îndrumări inspirate care se aplică în mod direct la viața și activitatea pastorului bisericii locale. Documentarea a fost realizată de Asociația Pastorală a Conferinței Generale, folosind ediția pe CD-ROM, din 1990, a colecției The Published Ellen G. White Writings (Lucrările publicate ale lui Ellen G. White). S-a constatat că Ellen White a folosit următoarele cuvinte sau derivate ale lor astfel: cler de 114 ori, pastor [„minister”, lb. engl.] de 10 762 de ori, pastor [„pastor”, lb. engl.] de 385 de ori, predicator de 735 de ori și păstor de 1 540 de ori. Cercetarea s-a focalizat în mod special asupra citatelor care conțineau aceste cuvinte. S-a urmărit realizarea unui material complet, dar nu exhaustiv, în care să fie incluse materiale despre fiecare aspect al lucrării pastorale, dar fără a cita toate declarațiile despre subiectul respectiv. Prin urmare, principiile sunt exprimate, însă nu sunt repetate în mod inutil. LP 1.2

Citatele includ, de obicei, paragrafe complete. Dacă textul unui paragraf este întrerupt și reluat ulterior, faptul acesta este indicat. În fiecare caz este precizată sursa, astfel încât cititorul să poată să caute și să studieze citatul în contextul original. Ca regulă generală, nu s-au folosit ghilimele pentru marcarea selecțiilor din scrierile inspirate, dat fiind că tot ce nu este scris cu caractere aldine, nu este inclus între paranteze pătrate și nu este marcat în vreun alt fel îi aparține lui Ellen White. Subtitlurile au fost alese de compilatori și sunt redactate cu litere aldine. În general, acestea includ cuvinte sau expresii împrumutate din citatele pe care le introduc. LP 1.3

O mare parte din scrierile lui Ellen White au un caracter biografic, fiind relatări ale unor întâmplări care s-au petrecut în viața ei, în viața unei alte persoane sau în istoria bisericii. Principiile sunt expuse adeseori indirect. Înțelegerea lor cere un efort mai mare din partea cititorului decât în cazul în care textele ar fi fost explicite. Oricum, stilul acesta face lectura interesantă și arată clar faptul că lucrarea lui Ellen White pentru biserică a fost o lucrare interactivă. LP 1.4

Cititorii ar trebui să caute principiile fundamentale din sfaturile ei și, apoi, să le aplice într-o manieră practică, potrivită timpului și culturii lor. Ea însăși a scris: „În ce privește mărturiile, nimic nu este de ignorat, nimic nu este de lăsat deoparte, însă trebuie să se aibă în vedere timpul și locul” (1SM 57). Prin urmare, sfaturile ei cu privire la întâlnirile în cort se aplică în mod direct campaniilor de evanghelizare din zilele noastre, pentru că, în timpul ei, cel puțin jumătate dintre cei care participau la întâlnirile în corturi ale adventiștilor nu erau adventiști de ziua a șaptea. LP 1.5

Compilațiile din scrierile lui Ellen White sunt utile pentru că oferă o metodă ușoară de a căuta rapid ce anume a spus autoarea în legătură cu diverse subiecte. Scopul realizării compilațiilor este acela de a zugrăvi cu acuratețe și fără părtinire gândirea ei. În consecință, în cele mai multe cazuri, înainte de a se realiza o selecție de materiale, se consultă toate scrierile ei pe un anumit subiect. Este metoda care s-a folosit și la realizarea cărții de față. S-a inclus mult material acolo unde Ellen White a vorbit mult despre un anumit subiect. Iar unde a vorbit puțin despre un subiect, s-a inclus puțin și în carte. LP 2.1

Administratorii scrierilor lui Ellen White confirmă cu apreciere munca depusă de personalul Asociației Pastorale din cadrul Conferinței Generale pentru realizarea acestei compilații valoroase. Rugăciunea arzătoare, atât a Asociației Pastorale, cât și a administratorilor scrierilor lui Ellen White, este ca, în timp ce parcurgeți această carte, să primiți binecuvântări bogate. Fie ca experiența voastră creștină să se adâncească și slujirea voastră pastorală să fie întărită pe măsură ce studiați, începând de la primele capitole, care se ocupă de relația personală a pastorului cu Hristos, avansând spre ultimul capitol, ce recapitulează lecții din slujirea lui Isus, Pastorul model. LP 2.2

Consiliul de Administrație al Patrimoniului „Ellen G. White”
Washington, D.C.