Lucrarea pastorală

2/209

SECȚIUNEA A - Dezvoltarea și lucrarea

CAPITOLUL 1 - Consacrarea personală

Trebuie să avem pastori convertiți. — Eficiența și puterea care-l caracterizează pe un pastor cu adevărat convertit îi vor face să tremure pe fățarnicii din Sion, iar pe păcătoși, să se teamă. Standardul adevărului și al sfințeniei este târât în țărână. Dacă și-ar da seama de responsabilitatea pe care o au în fața lui Dumnezeu, cei care dau glas solemnelor mesaje de avertizare pentru timpul prezent ar înțelege câtă nevoie au să se roage arzător. Când cetățile erau învăluite în tăcere în somnul de la miezul nopții, când fiecare om se retrăsese în propria locuință, Hristos, exemplul nostru, Se îndrepta spre Muntele Măslinilor, iar acolo, printre copacii întunecați, Își petrecea întreaga noapte în rugăciune. Isus, care nu avea nicio urmă de păcat, a cărui voce ucenicii înspăimântați au auzit-o pe marea învolburată dând binecuvântarea cerească la al patrulea ceas din noapte și al cărui cuvânt putea să ridice morții din mormânt, Se ruga cu strigăte puternice și cu lacrimi. Nu Se ruga pentru Sine, ci pentru cei pe care venise să îi mântuiască. Cerând El Însuși în rugăciune rezerve proaspete de putere din mâna Tatălui Său și revenind odihnit și înviorat ca înlocuitor al omului, S-a identificat cu omenirea suferindă și ne-a dat un exemplu cu privire la nevoia de rugăciune. — 4T 528. LP 4.1

Dacă nu se convertesc zilnic, pastorii nu vor putea prezenta niciodată adevărul așa cum este el în Isus. — Nu sunt în stare să vă descriu ce impact a avut asupra minții mele înțelegerea faptului că există mulți, chiar printre frații noștri care sunt învățători ai Cuvântului, care nu se convertesc zilnic. Hristos este gata să împartă înțelepciune și har, dar cei care se află în poziții importante, de răspundere, nu-i pot călăuzi pe alții pe cărări drepte decât dacă se convertesc ei înșiși în fiecare zi. Dacă se bazează pe presupusa lor înțelepciune, acești pastori îi vor îndruma greșit pe cei care privesc la ei considerând că ei își dau seama de lucrarea sfântă care le-a fost încredințată. Cei care acceptă poziții de răspundere trebuie să fie atenți și, prin rugăciune smerită, să fie sfințiți, cizelați și purificați. Dacă nu-și văd adevărata stare și dacă nu devin asemenea lui Hristos, nu vor putea niciodată să prezinte adevărul așa cum este el în Isus. — Lt 64, 1906 (PC 43). LP 4.2

Pastorii care nu se convertesc zilnic fac lucruri pripite, nechibzuite. — Unii pastori cu responsabilități sfinte au uitat complet ce înseamnă să vegheze asupra sufletelor ca unii care trebuie să dea socoteală. Ei fac lucruri pripite, nechibzuite. Nu au discernământ să vadă rezultatele acțiunilor lor neînțelepte, pentru că nu se convertesc zilnic. Este trist să ne pierdem încrederea în oamenii în care ar fi trebuit să avem încredere. Sufletele prețioase pentru care a murit Hristos nu trebuie lăsate să fie victimele curselor și ispitelor lui Satana. — 19 MR 212. LP 5.1

Nu predicați până când nu știți ce este Hristos pentru voi.— Vor lua aminte frații mei la faptul că nu oamenii trebuie glorificați? Vor înțelege ei că Hristos este Cel care lucrează asupra inimii omenești, nu ei înșiși? Îi vor cere frații mei pastori lui Dumnezeu, în rugăciune tainică, prezența și puterea Sa? Să nu îndrăzniți să mai predicați până când nu știți sigur, în urma experienței proprii, ce este Hristos pentru voi! Dacă aveți inimile sfințite prin credința în neprihănirea lui Hristos, puteți să-L predicați pe Hristos, puteți să Îl înălțați pe Mântuitorul înviat în fața ascultătorilor voștri; dacă aveți inimile supuse și înmuiate de dragostea lui Isus, puteți să spuneți: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” [Ioan 1:29]. — TM 154, 155. LP 5.2

Cu cât vă veți uni mai mult cu Maestrul, cu atât vă veți asemăna mai mult cu El. — Cu cât slujitorul lui Hristos, contemplându-I viața și caracterul, se va uni mai mult cu Învățătorul lui, cu atât mai mult va semăna cu El și va fi mai competent să prezinte adevărurile Sale. Ar trebui să studieze cu atenție fiecare detaliu din viața marelui Exemplu și să mențină o conversație intensă cu El prin rugăciunea credinței vii. Astfel, caracterul uman imperfect va fi transformat, ajungând să se asemene cu gloriosul Său caracter. În acest fel, învățătorul adevărului va fi pregătit să conducă suflete la Hristos. — 3SP 244. LP 5.3

Supunerea eului în fața voinței lui Dumnezeu nu este ușor de realizat. — Războiul împotriva eului este cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată. Să-ți supui eul, să predai totul voinței lui Dumnezeu, să îmbraci haina umilinței, să ai acea dragoste curată, pașnică, ușor de înduplecat, plină de bunătate și de roade bune nu este ușor de realizat. Și totuși este privilegiul [nostru] și datoria [noastră] să fim biruitori desăvârșiți în acest punct. Sufletul trebuie să se supună lui Dumnezeu înainte de a fi reînnoit în cunoaștere și în sfințenie adevărată. Viața și caracterul sfânt al lui Hristos sunt un exemplu de credincioșie. Încrederea Sa în Tatăl ceresc a fost nelimitată. Ascultarea și supunerea Sa au fost fără rezerve și desăvârșite. El nu a venit pentru a I se sluji, ci pentru ca El să le slujească altora. Nu a venit să-Și împlinească propria voință, ci voia Aceluia care L-a trimis. În toate lucrurile, El I S-a supus Celui care judecă drept. De pe buzele Mântuitorului omenirii s-au auzit următoarele cuvinte: „Nu pot face nimic de la Mine Însumi” [Ioan 5:30]. — 3T 106, 107. LP 5.4

Domnul nu poate lucra cu cei care sunt independenți. — Se așteaptă păstorii turmei ca Dumnezeu să conlucreze cu ei? Din lumina pe care am primit-o de la Dumnezeu, știu că s-ar fi putut realiza de 20 de ori mai mult, dacă lucrătorii L-ar fi căutat pe Dumnezeu pentru putere și sprijin, în loc să se bazeze atât de mult pe oameni. Pentru acest timp, este nevoie de bărbați ai credinței care să fie nu doar predicatori, ci și pastori ai poporului lui Dumnezeu. Vrem bărbați care vorbesc cu Dumnezeu în fiecare zi, care au o legătură vie cu Cerul. Domnul nu poate lucra cu cei care sunt independenți și care se înalță pe ei înșiși. Eul trebuie ascuns în Isus. Dacă vrem să vedem acțiunile profunde ale Duhului lui Dumnezeu, trebuie să avem adevărul așa cum este el în Isus. Eficiența unei predici depinde de fixarea adevărului în inimă de către Duhul lui Dumnezeu. Când Ilie L-a căutat pe Dumnezeu în munți, a trecut pe lângă el un foc mistuitor, dar Dumnezeu nu era în flacăra lui. A venit o furtună, a tunat și a fulgerat, dar Dumnezeu nu era în toate acestea. Apoi s-a auzit o voce blândă, liniștită, iar profetul și-a acoperit capul înaintea prezenței Domnului. Vocea blândă, liniștită, a Duhului lui Dumnezeu este cea care are puterea să-i facă pe oameni să-și conștientizeze starea păcătoasă și cea care poate converti sufletul. — RH, 18 iunie 1889. LP 5.5

Oamenii sunt cu mult înaintea multor pastori. — Pastorii ar trebui să caute să-și pregătească inima înainte de a se angaja în lucrarea de a-i ajuta pe alții, pentru că oamenii sunt cu mult înaintea multor pastori. Ei ar trebui să lupte neîncetat în rugăciune până când Domnul îi va binecuvânta. Când dragostea lui Dumnezeu va arde pe altarul inimii lor, atunci nu vor predica pentru a-și arăta propria inteligență, ci pentru a-L prezenta pe Hristos, care a îndepărtat păcatele lumii. — RH, 15 august 1882. LP 6.1

Pastorii se deprind să lucreze fără Duhul lui Dumnezeu.— Motivul pentru care Duhul lui Dumnezeu Se manifestă atât de puțin este acela că pastorii se deprind să lucreze fără El. Le lipsește harul lui Dumnezeu, le lipsesc stăpânirea de sine și răbdarea, le lipsește spiritul de consacrare și de sacrificiu, iar acesta este unicul motiv pentru care unii se îndoiesc de mărturiile Cuvântului lui Dumnezeu. Problema nu este nicidecum legată de Cuvântul lui Dumnezeu, ci de ei înșiși. Le lipsește harul lui Dumnezeu, le lipsesc consacrarea, evlavia personală și sfințenia. Aceasta îi face nesiguri și îi aruncă adeseori pe câmpul de luptă al lui Satana. Am văzut că, indiferent cu câtă putere pledează oamenii în favoarea adevărului, indiferent cât de evlavioși par să fie, când încep să își exprime necredința în ceea ce privește unele pasaje, susținând că acestea îi fac să se îndoiască de inspirația Bibliei, ar trebui să ne temem de ei, pentru că Dumnezeu este foarte departe de ei. — 1T 383, 384. LP 6.2

Țineți cu strictețe la orele voastre de rugăciune, de studiu biblic și de cercetare de sine.— În marele conflict care ne stă în față, cel care Îi va rămâne devotat lui Hristos trebuie să ajungă la adevăruri mai profunde decât opiniile și doctrinele oamenilor. Mesajul meu pentru pastori, tineri și vârstnici, este următorul: Țineți cu strictețe la orele dedicate rugăciunii, studiului Bibliei și cercetării de sine! Puneți deoparte un timp, în fiecare zi, pentru studierea Scripturilor și pentru comuniune cu Dumnezeu! Veți obține astfel putere spirituală și veți crește în harul lui Dumnezeu. Doar El vă poate da aspirații nobile, doar El vă poate modela caracterul după chipul divin. Apropiați-vă de El în rugăciune fierbinte și El o să vă umple inimile cu scopuri sfinte și înalte, cu o dorință puternică și profundă după puritate și după claritate a gândirii! — GW 100. LP 6.3