Romanian Corrected Cornilescu Version

574/1189

Psalm 96

1 Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!

2 Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui!

3 Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

4 Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii.

5 Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

6 Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în Locașul Lui cel Sfânt.

7 Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste!

8 Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui!

9 Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!

10 Spuneți printre neamuri: „Domnul împărățește! De aceea lumea este tare și nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.

11 Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!

12 Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie

13 înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, și popoarele, după credincioșia Lui.