Romanian Corrected Cornilescu Version

573/1189

Psalm 95

1 Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.

2 Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți dumnezeii.

4 El ține în mână adâncimile pământului, și vârfurile munților sunt ale Lui.

5 A Lui este marea, El a făcut-o, și mâinile Lui au întocmit uscatul:

6 veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

7 Căci El este Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui… O! de ați asculta azi glasul Lui! –

8 „Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu,

9 unde părinții voștri M-au ispitit și M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele.

10 Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta și am zis: „Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.”

11 De aceea am jurat în mânia Mea: „Nu vor intra în odihna Mea!”