Romanian Corrected Cornilescu Version

575/1189

Psalm 97

1 Domnul împărățește: să se înveselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe!

2 Norii și negura Îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

3 Înaintea Lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

4 Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede și se cutremură.

5 Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

6 Cerurile vestesc dreptatea Lui, și toate popoarele văd slava Lui.

7 Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii: toți dumnezeii se închină înaintea Lui.

8 Sionul aude lucrul acesta și se bucură; se înveselesc fiicele lui Iuda de judecățile Tale, Doamne!

9 Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu ești preaînălțat mai presus de toți dumnezeii.

10 Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! El păzește sufletele credincioșilor Lui și-i izbăvește din mâna celor răi.

11 Lumina este semănată pentru cel neprihănit, și bucuria, pentru cei cu inima curată.

12 Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui!