Polska Biblia

559/1189

Psalmów 81

1 81.1 Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt, Asafowi. 81.2 Wesoło śpiewajcie Bogu mocy naszej; wykrzykajcie Bogu Jakóbowemu.

2 81.3 Weźmijcie psalm, przydajcie bębęn, i wdzięczną harfę z lutnią.

3 81.4 Zatrąbcie w trąbę na nowiu miesiąca, czasu ułożonego, w dzień święta naszego uroczystego.

4 81.5 Albowiem jest postanowienie w Izraelu, prawo Boga Jakóbowego.

5 81.6 Na świadectwo w Józefie wystawił je, kiedy był wyszedł przeciw ziemi egipskiej, kędym słyszał język, któregom nie rozumiał.

6 81.7 Wybawiłem, mówi Bóg, od brzemienia ramię jego, a ręce jego od dźwigania kotłów uwolnione.

7 81.8 Gdyś mię w ucisku wzywał. wyrwałem cię, i wysłuchałem cię w skrytości gromu, doświadczałem cię u wód poswarku. Sela.

8 81.9 Tedym rzekł: Słuchaj, ludu mój! a oświadczę się przeciwko tobie, o Izraelu! będzieszli mię słuchał.

9 81.10 I nie będziesz miał boga cudzego, ani się będziesz kłaniał bogu obcemu;

10 81.11 (Albowiem Jam Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej;) otwórz usta twoje, a napełnięć je.

11 81.12 Ale lud mój nie usłuchał głosu mego, a Izrael nie przestał na mnie.

12 81.13 Przetoż puściłem ich za żądzami serca ich, i chodzili za radami swemi.

13 81.14 Oby mię był lud mój posłuchał, a Izrael drogami mojemi chodził!

14 81.15 W krótkim czasie bym był nieprzyjaciół ich poniżył, a przeciw nieprzyjaciołom ich obróciłbym rękę swą.

15 81.16 Ci, którzy w nienawiści mają Pana, choć obłudnie, poddaćby się im musieli, i byłby czas ich aż na wieki.

16 81.17 I karmiłbym ich tłustością pszenicy, a miodem z opoki nasyciłbym ich.