Polska Biblia

558/1189

Psalmów 80

1 80.1 Przedniejszemu śpiewakowi na Sosannim psalm świadectwa Asafowi. 80.2 O Pasterzu Izraelski! posłuchaj, który prowadzisz Józefa jako stado owiec; który siedzisz na Cherubinach, rozjaśnij się.

2 80.3 Wzbudź moc swoję przed Efraimem, i Benjaminem, i Manasesem, a przybądź na wybawienie nasze.

3 80.4 O Boże! przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.

4 80.5 Panie, Boże zastępów! dokądże się będziesz gniewał na modlitwę ludu swego?

5 80.6 Nakarmiłeś ich chlebem płaczu, i napoiłeś ich łzami miarą wielką.

6 80.7 Wystawiłeś nas na zwadę sąsiadom naszym; a nieprzyjaciołom naszym, aby sobie z nas śmiech stroili.

7 80.8 O Boże zastępów; przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.

8 80.9 Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją.

9 80.10 Uprzątnąłeś dla niej, i sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię.

10 80.11 Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry.

11 80.12 Rozpuściła latorośle swe aż do morza, i aż do rzeki gałązki swe.

12 80.13 Przeczżeś tedy rozwalił płot winnicy, tak, że ją szarpają wszyscy, którzy mimo drogą idą?

13 80.14 Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spasł ją.

14 80.15 O Boże zastępów! nawróć się proszę, spojrzyj z nieba, i obacz, a nawiedź tę winną macicę;

15 80.16 Tę winnicę, którą szczepiła prawica twoja, i latorosłki, któreś sobie zmocnił.

16 80.17 Spalona jest ogniem, i wyrąbana; ginie od zapalczywości oblicza twego.

17 80.18 Niech będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił.

18 80.19 A nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy żywocie, a imienia twego wzywać będziemy.

19 80.20 O Panie, Boże zastępów! nawróćże nas zasię; rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.