Polska Biblia

560/1189

Psalmów 82

1 Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożem, a w pośród bogów sądzi i mówi:

2 Dokądże będziecie niesprawiedliwie sądzić, a osoby niezbożników przyjmować? Sela.

3 Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierotce; utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie.

4 Wyrwijcie chudzinę i nędznego, a z ręki niepobożnej wyrwijcie go.

5 Lecz oni nic nie wiedzą, ani rozumieją; w ciemnościach ustawicznie chodzą; zaczem się zachwiały wszystkie grunty ziemi.

6 Jam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście.

7 A wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie.

8 Powstańże, o Boże! a sądź ziemię; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody.