Воспитување

22/65

ПОУКИ ОД ПРИРОДАТА

„Размисли за чудесните дела на Оној кој е совршен во знаењето”
Јов 37,14.16