Alfa Ja Omega, Vol. 8

70/115

Luku 10—Viimeinen varoitus

»Minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa vaikeni hänen kirk-kaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: ‘Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.’» »Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ‘Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa’» (Ilm. 18:1, 2, 4). AO8 110.1