Alfa Ja Omega, Vol. 8

68/115

Epäilysten kylvön vaarallisuus

Kaikkien, jotka antavat arvoa ian-kaikkisille eduilleen, pitäisi olla varuillaan epäilyn hyökkäyksiä vastaan. Nämä hyökkäykset koh-distuvat itse totuuden tukipylväisiin. On mahdotonta välttää aikamme epäuskon purevaa ivaa ja viisastelua sekä sen petollisia ja turmelevia oppeja. Saatana sovittaa kiusauksensa kaikille ihmisryhmille. Oppimattomia hän ahdistaa ivalla ja halveksimisella samalla, kun hän oppia saaneille esittää tieteellisiä vastaväitteitä ja filosofisia todisteluja, joiden kaikkien tarkoituksena on herättää epäilyä tai ylenkatsetta Raamattua kohtaan. Kokemattomat nuoretkin rohkenevat asettaa kristinuskon peruustotuudet epäilyksen alaisiksi. Pintapuolisuudes-taan huolimatta tällä nuorison epäuskolla on vaikutuksensa. Tällä tavalla monet johdetaan halveksimaan isiensä uskoa ja pilkkaamaan armon Henkeä (Hebr. 10: 29). Epäuskon saastainen henki on turmellut monta elämää, jotka näyttivät olevan kunniaksi Jumalalle ja siunaukseksi maailmalle. Kaikki, jotka luottavat ihmisjärjen kerskaileviin päätelmiin sekä kuvittelevat voivansa selittää jumalalliset salaisuudet ja löytävänsä totuuden ilman Jumalan viisauden apua, kietoutuvat saatanan pauloihin. AO8 108.2