Alfa Ja Omega, Vol. 8

67/115

Omakohtaisen Raamatun tutkimisen välttämättömyys

Jokaisen järjellisen olennon en-simmäinen ja tärkein velvollisuus on oppia Raamattua tutkimalla tuntemaan totuus ja sen jälkeen vaeltaa valkeudessa ja kehottaa muita tekemään samoin. Meidän tulisi joka päivä ahkerasti tutkia Raamattua punniten jokaista ajatusta ja verraten raamatunkohtia toisiinsa. Meidän on Jumalan avulla itsenäisesti muodostettava käsityksemme, koska joudumme itse vastaamaan itsestämme Jumalan edessä. AO8 106.1

Oppineet miehet ovat tehneet Raamatussa mitä selvimmin ilmoitetut totuudet epäiltäviksi ja hämäriksi, kun he opettavat suurena viisautena, että Raamatun kirjoituksilla on salainen hengellinen merkitys, joka ei ilmene tekstin sanoista. Nämä miehet ovat vääriä opettajia. He ovat samanlaisia kuin ne, joille Jeesus sanoi: »Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?» Raamatun kieli pitäisi tulkita sen ilmeisen merkityksen mukaan, ellei ole käytetty vertauskuvaa. Kristus on antanut lupauksen: »Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Juma-lasta» (Joh. 7: 17). Jos ihmiset ottaisivat Raamatun sanan sellaisenaan eikä olisi vääriä opettajia johtamassa harhaan ja hämmentämässä, suoritettaisiin työ, joka tuottaisi iloa enkeleille ja johtaisi Kristuksen omien joukkoon tuhansia, jotka nyt vaeltavat harhateillä. AO8 106.2

Meidän tulisi Raamatun tutkimisessä käyttää kaikkia sielunkykyjämme ja harjoittaa ymmärrystämme käsittämään Jumalan syviä ajatuksia niin pitkälle, kuin se on kuolevaisille mahdollista. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että lapsen oppivaisuus ja kuuliaisuus on opetuslapsen oikea mielenlaatu. Raamatussa olevia vaikeuksia ei voida selvittää niillä keinoilla, joita käytetään filosofisten kysymysten käsittelyssä. Meidän ei tulisi ryhtyä tutkimaan Raamattua sillä itseluottamuksella, millä monet käyvät käsiksi tie-teelliseen työhön, vaan nöyrästi rukoillen Jumalaa ja vilpittömästi haluten oppia tuntemaan hänen tahtonsa. Meidän on nöyrinä ja oppivaisina pyydettävä suurelta Jumalalta ymmärrystä. Muussa tapauksessa pahat enkelit sokaisevat mielemme ja paaduttavat sydämemme, niin ettei totuus tee meihin vaikutusta. AO8 106.3

Useat Raamatun osat, jotka oppineet selittävät salaperäisiksi tai sivuuttavat vähäpätöisinä, ovat täynnä lohdutusta ja opetusta sille, joka on käynyt Kristuksen koulua. Yhtenä syynä siihen, miksi monilla jumaluusoppineilla ei ole selvempää käsitystä Jumalan sanasta, on se, että he sulkevat silmänsä niiltä totuuksilta, joita he eivät tahdo käytännössä seurata. Raamatun totuuden käsittäminen ei riipu niin paljon tutkijan älystä kuin tarkoituksen rehellisyydestä ja vakavasta vanhurskauden kaipuusta. AO8 107.1

Raamattua ei tulisi koskaan tutkia ilman rukousta. Pyhä He- ki yksin voi saada meidät tajuamaan helposti ymmärrettävien asioiden tärkeyden tai estää meitä tulkitsemasta väärin vaikeasti tajuttavia totuuksia. Taivaan enkelien tehtävänä on meidän sydämemme valmistaminen käsittä-mään Jumalan sana niin, että sen kauneus valtaa meidät, sen varoitukset vaikuttavat meihin tai sen lupaukset elähdyttävät ja vahvistavat meitä. Meidän tulisi rukoilla psalmirunoilijan tavoin: »Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä» (Ps. 119: 18). Kiu-saukset näyttävät usein vastusta-mattomilta, kun kiusaukseen joutunut laiminlyötyään rukouksen ja Raamatun tutkimisen ei voi helposti muistaa Jumalan lupauksia ja kohdata saatanaa Raamatun aseilla. Mutta Jumalan enkelit ympäröivät niitä, jotka haluavat saada opetusta jumalallisissa asioissa. Kun nämä henkilöt joutuvat hätään, enkelit johtavat heidän mieleensä niitä totuuksia, joita he tarvitsevat. »Kun vihollinen tulee niinkuin virta, niin Herran Henki nostaa lipun häntä vas-taan» (Jes. 59: 19, engl. käänn. muk.). AO8 107.2

Jeesus antoi opetuslapsilleen lu-pauksen: »Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut» (Joh. 14: 26). Mutta meidän on ensin kätkettävä Kristuksen opetukset sydämeemme, jotta Jumalan Henki voisi niistä muistuttaa vaaran aikana. Daavid sanoo: »Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan» (Ps. 119: 11). AO8 108.1