Vidnesbyrd for menigheden bind 9

84/133

Betingelser for at blive bønhørt

Betingelser for at blive bønhørt

For at blive renset og forblive rene må syvende-dags adventister have Helligånden i deres hjerter og i deres hjem. Herren har oplyst mig om, at når vor tids Israel ydmyger sig for ham og renser sjælens tempel for al besmittelse, vil han høre deres bønner for de syge og velsigne brugen af de lægemidler, han har givet mod sygdom. Når det menneskelige redskab i tro gør alt, hvad han kan for at bekæmpe sygdom, idet han bruger de enkle metoder, som Gud har vist os, vil hans bestræbelser blive velsignet af Gud. VM9 164.1

Hvis Guds folk efter at have modtaget så meget lys værner om forkerte vaner, tilfredsstiller selvet og nægter at gennemføre en reform, må de bære overtrædelsens sikre følger. Hvis de for enhver pris er besluttede på at tilfredsstille en fordærvet appetit, vil Gud ikke gøre et mirakel for at redde dem fra følgerne af deres eftergivenhed. “kval skal I Ligge.” Es 50,11 VM9 164.2

De, der vælger at være formastelige og siger: “Herren har helbredt mig og jeg behøver ikke at indskrænke min kost. Jeg kan spise og drikke, som jeg har lyst,” vil snart få brug for Guds helbredende kraft i legeme og sjæl. Selvom Herren nådigt har helbredt jer, må I ikke tro, at I kan følge verdens eftergivende handlemåde. Gør hvad Kristus befalede efter at have helbredt: “Gå bort, synd fra nu af ikke mere!” Joh. 8,11. Appetitten må ikke være jeres gud. VM9 164.3

Herren gav det gamle Israel sit ord på, at hvis de ville holde sig helt til ham og følge alle hans befalinger, ville han bevare dem fra alle de sygdomme, han havde sendt over ægypterne; men dette løfte blev givet på betingelse af lydighed. Havde israelitterne fulgt den undervisning, de fik og draget nytte af disse fordele, ville deres sundhed og fremgang være blevet en anskuelsesundervisning for verden. Israelitterne undlod at opfylde Guds hensigt og gik derfor glip af de velsignelser, de kunne have fået. Men i Josef og Daniel, Moses og Elias og mange andre har vi ædle eksempler på, hvad den sande plan for livet medfører. En lignende trofasthed i dag vil give lignende resultater. Til os står der skrevet: “I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys.” 1 Pet. 2,9 VM9 165.1