Vidnesbyrd for menigheden bind 9

83/133

Et ord til de vaklende

Et ord til de vaklende

De prædikanter, der føler sig fri til at tilfredsstille appetitten rammer langt ved siden af målet. Gud ønsker, at de skal være helsereformatorer. Han ønsker, at de skal leve op til det lys, der er blevet givet om dette emne. Jeg bliver bedrøvet, når jeg ser, at de, der burde være nidkære for vore sundhedsprincipper, endnu ikke er blevet omvendt til den rette levevis. Jeg beder om, at Herren vil give deres sind et indtryk af det store tab, de lider. Hvis tingene var, sådan som de burde være i de husstande, der udgør vore menigheder, ville vi kunne udføre det dobbelte arbejde for Herren. VM9 163.2