Vidnesbyrd for menigheden bind 9

85/133

Selvovergivelse og hvile

Selvovergivelse og hvile

Oh, hvor er der mange, der går glip af de rigeste velsignelser, Gud har glemt til dem i form af sundhed og åndelige gaver! Der er mange sjæle, der kæmper for særlige sejre og særlige velsignelser, for at de kan udrette noget stort. For at nå dette føler de hele tiden, at de må kæmpe en pinefuld kamp under bøn og tårer. Når disse mennesker gransker skifterne under bøn for at lære Guds udtrykkelige vilje at kende og derpå af hjertet gør hans vilje uden noget forbehold eller eftergivenhed overfor selvet, vil de finde hvile. Hverken pinsler eller tårer eller kampe kan bringe dem den velsignelse, de længes efter. De må opgive selvet fuldstændigt. De må udføre det arbejde, der viser sig, idet de tilegner sig Guds rige nåde, der er lovet alle, som beder i tro. VM9 165.2

“Hvis nogen vil gå i mit spor,” sagde Jesus, “Skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.” Luk. 9,23. Lad os følge Frelseren i hans enkelthed og selvfornægtelse. Lad os tale og ved et helligt liv ophøje Manden fra Golgata. Frelseren kommer meget nær til dem, der helliger sig helt til Gud. Hvis der nogen sinde var en tid, hvor vi trængte til, at Guds Ånd virkede på vore hjerter og liv, så er det nu. Lad os gribe denne guddommelige kraft for at få styrke til at leve et liv i hellighed og selvovergivelse. Vejl f menigh bd 3 side 311-321] VM9 165.3

Guds ord skal være vor lektiebog. Herren er vor hjælper og vor Gud. Lad os se på ham for at åbne vejen til udførelse af vore planer. VM9 166.1