Vidnesbyrd for menigheden bind 9

76/133

Et personligt ansvar

Et personligt ansvar

Guds sidste menighed må være en omvendt menighed. Fremholdelsen af dette budskab vil føre til, at sjæle bliver omvendte og helliggjorte. Vi skal mærke Guds Ånds kraft i denne bevægelse. Dette er et vidunderligt, afgjort budskab. Det betyder alt for modtageren og det skal forkyndes med et højt råb. Vi må have en sand og varig tro på, at dette budskab vil vokse i betydning indtil tidens ende. VM9 154.1

Nogle af dem, der bekender sig til at tro, godkender visse dele af Vidnesbyrdene som Guds budskab, medens de forkaster de afsnit, der fordømmer deres yndligsvaner. Sådanne mennesker modarbejder deres eget velbefindende og menighedens fremgang. Det er vigtigt, at vi vandrer i lyset, medens vi har lyset. De, der hævder at tro på helsereformen og alligevel modtager dens principper i dagliglivets handlinger, skader deres egen sjæl og efterlader et forkert indtryk i troendes og ikke-troendes sind. VM9 154.2