Vidnesbyrd for menigheden bind 9

77/133

Styrke gennem lydighed

Styrke gennem lydighed

Der hviler et højtideligt ansvar på dem, der kender sandheden, for at alle deres gerninger er i overensstemmelse med deres tro, at deres liv bliver lutret og helliggjort og at de bliver forberedt til en opgave der hurtigt må udføres i denne afslutningstid for budskabet. De har ingen tid eller kraft at bortøde på at tilfredsstille appetitten. Disse ord bør nu komme til os med påtrængende alvor: “Fat derfor et andet sind og vend om, at jeres synder må blive udslettede, for at husvalesestiderne må komme fra Herrens åsyn.” Apg. 3,19-20. Der er mange iblandt os, der er mangefulde i åndelighed og som med sikkerhed vil gå fortabt, hvis de ikke omvender sig helt. Har I råd til at løbe den risiko? VM9 154.3

Stolthed og svækket tro berøver mange Guds rige velsignelser. Mange vil, medmindre de ydmyger deres hjerter over for Gud blive overraskede og skuffede, når råbet lyder: “Se, brudgommen er der!” Matt. 25,6. De har teorien om sandheden, men de har ikke olie i deres kar og lamper. I denne tid må vor tro ikke indskrænke sig til at bifalde eller tro på teorien i den tredje engels budskab. Vi må have Kristi nådes olie, der vil nære lampen og få livets lys til at skinne og vise vej for dem, som er i mørke. VM9 155.1

Hvis vi vil undgå en sygelig erfaring, må vi uden tøven alvorligt begynde at arbejde for vore egen frelse med frygt og bæven. Der er mange, der ikke giver noget afgjort bevis på, at de er tro mod deres dåbsløfter. Deres nidkærhed er kølnet af formalisme, verdslig ærgerrighed, stolthed og kærlighed til selvet. Lejlighedsvis bliver deres følelser berørt, men de falder ikke på klippen, Jesus Kristus. De kommer ikke til Gud med hjerter, der er sønderknuste af anger og bekendelse. De, der erfarer virkningen af en sand omvendelse i deres hjerter, vil åbenbare Åndens frugter i deres liv. Gid de, der har så lidt åndeligt liv, ville forstå, at det evige liv kun bliver givet til dem, der får del i guddommelig natur og undslipper fordærvelsen i verden, der skyldes det onde begær! VM9 155.2

Kun Kristi kraft kan udføre den forvandling i hjerte og sind, som alle må erfare, der ønsker at få del i det nye liv i himmelens rige sammen med ham. Frelseren har sagt: “Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Joh 3,3. Den tro, der kommer fra Gud, er den eneste tro, der kan lede til Gud. For at kunne tjene ham rigtigt, må vi være født af den guddommelige Ånd. Dette vil lede os til årvågenhed. Det vil rense hjerte og forny sindet og give os en ny evne til at kende og elske Gud. Det vil gøre os villige til at adlyde alle hans krav. Dette er sand tilbedelse. VM9 156.1

Gud forlanger uafbrudt fremgang hos sit folk. Vi trænger til at lære, at tilfredsstillelse af appetitten er den største hindring for sjælens helliggørelse og åndelige fremskridt. Til trods for vor bekendelse til helsereformen spiser mange af os noget, vi ikke bør. Tilfredsstillelse af appetitten er den betydeligste årsag til fysisk og åndelig svækkelse og ligger i høj grad til grund for utilstrækkelig styrke og en for tidlig død. Lad den, der bestræber efter at have et rent sind huske, at i Kristus er der kraft til at beherske appetitten. VM9 156.2