Vidnesbyrd for menigheden bind 9

75/133

Sektion fire
Sundhedsarbejdet
Troskab i helsereformen

TROSKAB I HELSEREFORMEN
[Det er blevet mig pålagt at frembære et budskab for hele vort folk angående helsereformen, for mange har forladt deres tidligere troskab mod helsereformens principper.
VM9 153.1

Guds hensigt med sine børn er, at de skal vokse op til modne mænd og kvinder i Kristus. For at nå dette må de bruge alle sindets, sjælens og legemets kræfter rigtigt. De har ikke råd til at miste nogen åndelige eller legemlig kraft. VM9 153.2

Spørgsmålet om, hvorledes man kan bevare helbredet, er af største betydning. Når vi gudfrygtigt undersøger dette spørgsmål vil vi opdage, at det er bedst både for vore fysiske og åndelige fremgang at holde sig til en enkel kost. Lad os tålmodigt granske dette spørgsmål. Vi behøver viden og dømmekraft for at kunne handle klogt i denne sag. Vi skal ikke modarbejde naturens love, men adlyde dem. VM9 153.3

De, der er blevet undervist om de onder, brugen af kød, te, kaffe, fed og stærk krydret mad og usunde tilberedeningsformer medfører og som har bestemt sig for at slutte pagt med Gud ved offer, vil ikke fortsat tilfredsstille deres lyst til mad, de ved er usund. Gud kræver, at appetitten bliver renset og at der øves selvfornægtelse med hensyn til de ting, der ikke er gode. Denne gerning må nødvendigvis gøres, for hans folk kan stå for hans åsyn som et fuldkomment folk. VM9 153.4