Vidnesbyrd for menigheden bind 9

60/133

Turiststrøg og handelscentrer

Turiststrøg og handelscentrer

De, som har adlydt kaldet for denne tid og optaget den store Mesters gerning, vil gøre vel i at sætte sig ind i hans arbejdsmetoder. I sin virksomhed blandt menneskene benyttede Frelseren sig altid af de anledninger, han fik på de store befærdede alfarveje. Det er Kapernaum, han opholdt sig, når han ikke var ude på rejser og denne by blev derfor kendt som hans “Egen By”. Kapernaum egnede sig også ypperlig som midtpunkt for Frelserens virksomhed. Beliggende ved den store landevej mellem Damaskus og Jerusalem og Ægypten samt Middelhavet var færdslen der overordentlig stor. Rejsende fra mange lande drog igennem denne by og her hvilede de sig på deres rejser frem og tilbage. Her kunne Jesus komme i berøring med alle folkeslag og folk af alle lag, rige og fornemme såvel som fattige og ringe; og hans undervisning ville af disse blive ført til andre lande og ind i mange hjem. Derved ville folk blive tilskyndet til at granske profetierne, opmærksomheden ville blive henledt på Frelseren og hans mission blive meget kendt i verden. VM9 121.2

I disse dage, da folk rejser så meget, gives der langt større anledninger til at komme i berøring med mennesker af alle lag og folkeslag end i det gamle Israels dage. Der findes nu tusinder af befærdede alfarveje, hvor der på hin tid blot var én. På en forunderlig måde har Gud beredt vejen. Bogtrykkerpressen med de mange anledninger, den giver os i hænde, står til vor rådighed; bibler og skrifter på mange sprog, som tolker denne tids sandheder, ligger beredt for os og de kan hurtig blive udbredt alle steder i verden. VM9 121.3

De troende, som bor i de store centrer for handel og færdsel, har særdeles ypperlige anledninger. I disse byer kan Guds børn virke for ham ved at oplyse dem, som bor lige ved siden af deres egne hjem. VM9 122.1

På steder, hvor der er verdensberømte kuranstalter såvel som ved de store centre for turistrafikken, hvortil tusinder af syge og fornøjelseslystne kommer, burde der stationeres prædikanter og kolportører med evne til at fængsle de store skarers opmærksomhed. Lad disse arbejdere benytte de gyldne anledninger til at forkynde budskabet for denne tid og samle folk til møder så ofte, det lader sig gøre. De må være hurtige til at gribe anledningen til at tale til folket. I åndens kraft bør de søge at påvirke folket med det budskab, der førhen lød gennem Johannes Døber: “Omvend eder, thi himlenes rige er kommet nær.” Matt 3,2 Guds ord skal forkyndes med klarhed og kraft, så at de, som vil høre, kan forstå sandheden. På denne måde vil den nærværende sandheds evige evangelium blive fremstillet for dem, som ikke kendte det og mange vil komme til troen og derefter føre kundskaben om Guds ord til sine egne hjem her og der i alle verdensdele. VM9 122.2