Vidnesbyrd for menigheden bind 9

59/133

Personlig søgen efter sjæle ved lejrmøderne

Personlig søgen efter sjæle ved lejrmøderne.

Arbejdet ved vore lejrmøder bør ledes i overensstemmelse med Kristi metoder og ikke efter menneskelige planer. Menighedsmedlemmerne bør ikke blive anmodet om at virke for Gud. Guds engle vil vejlede i påbegyndelsen af virksomhed på nye felter både nær og fjernt, så at advarslen hurtig må blive forkyndt i hele verden. Gud vil, at de troende skal indhente en erfaring i missionsarbejde ved at virke for folk på nye steder. Anledninger til arbejde vil tilbyde sig for dem, som gør dette. VM9 120.1

Til vedligeholdelse af den interesse, som er vakt under lejrmødet, trænges der arbejdere med forskellige evner; og disse møder burde være som en skole til uddannelse af arbejdere. Sæt unge mænd til at samvirke med erfarne Herrens tjenere, som kan bede med dem og tålmodig undervise dem. Gudhengivne kvinder bør gå fra hus til hus og oplade bibelen for menneskene. Nogle af arbejderne burde sælge vor litteratur og skønsomt uddele skrifter til dem, som ikke kan købe. VM9 120.2

De, som har gennemgået en sand omvendelse, bør stadig få en klarere forståelse af skriften, så de kan være i stand til at tale lysets og frelsens ord til dem, som sidder i mørke og omkommer i sine synder. Som Guds medarbejderes bør vi bestræbe os for at redde sjæle fra Satans vold og oplære dem til at blive lysets børn. VM9 121.1