Vidnesbyrd for menigheden bind 9

57/133

Anvendelsen af talenter inden for menigheden

Anvendelsen af talenter inden for menigheden.

I alle menigheder findes der personer med evner, som, om de fik den fornødne undervisning og vejledning, kunne blive til stor hjælp i Herrens værk. Det, der for tiden behøves inden for vore menigheder, er fornøden hjælp fra forstandige ledere, som kan undervise og uddanne dem til skikkede personer for en plads i Herrens sag. Der bør efter en bestemt plan sendes til alle vore menigheder, store som små, gudhengivne missionsarbejdere, som kan oplære medlemmerne i missionsarbejde, til menighedens opbyggelse såvel som for de vantro. Det er uddannelse, som behøves. Deres arbejde, der har fået denne opgave, må gå ud på at give brødre og søstre fornøden undervisning i praktisk missionsarbejde. VM9 117.2

Prædiken alene vil ikke bibringe medlemmerne den rette forståelse af trangen til virksomhed for sjæle og går fortabelsen i møde over alt omkring dem. Intet vil således opildne Menneskene til selvopofrende interesse for sjæles frelse som at sende dem ud i arbejdet for dem, som sidder i mørke. Oplær arbejderne til at gå ud “på vejene og ved gærderne.” Vi behøver dygtige gartnere, som vil omplante træerne og finde en jordbund for dem, der vil give dem gunstige betingelser for vækst. Det er Guds børns udtrykkelige pligt at rejse til de fjerne missionsmarker. Sæt folk i arbejde, lad dem bryde nyt land og grundlægge nye centre for evangeliets udbredelse, hvor det lader sig gøre. Samle de arbejdere, som har den sande missionsånd og lad dem rejse ud for at sprede lys og kundskab overalt. Lad den forkynde helsereformens grundsætninger på de steder, hvor folk i større eller mindre grad er uvidende om disse sandheder. VM9 117.3

Mænd fra de ringere lag må opmuntres til at tage Guds arbejde. Og idet de virker for andre, vil de selv høste dyrebare erfaringer, Der er en mangel på arbejdere og vi har ingen at undvære. I stedet for at gøre dem modløse, som søger at virke for Mesteren, burde vi opmuntre mange flere til at gå ud på feltet. VM9 118.1