Vidnesbyrd for menigheden bind 9

54/133

Grundsætningerne for en sund levemåde

Grundsætningerne for en sund levemåde.

Det er blevet betroet os som et folk at oplyse menneskerne om grundsætningerne for en sund levemåde. Der er dem, som mener, at kostspørgsmålet ikke er af tilstrækkelig betydning til at komme i betragtning under en evangelisk virksomhed. Men heri taget de alvorlig fejl. Guds ord siger: “Enten i altså æder eller drikker, eller hvad i gør, så gør det alt til Guds ære.” 1.Kor 10,31. Afholdspørgsmålet, set fra de forskellige sider, indtager en vigtig plads i frelsens værk. VM9 112.1

I forbindelse med vore bymissioner burde der findes et passende lokale hvor de interesserede kunne samles for at få undervisning. Denne nødvendige gerning skal ikke udføres med så lidt forberedelse, at folk får et ufordelagtig indtryk. Alt, som gøres, burde tjene til at ophøje ham, som er sandhedens Ophavsmand og rettelig fremstille Helligånden og vigtigheden af den tredje engels budskab. VM9 112.2

Der bør gives undervisning i kogning. Folk må oplæres til at lave sunde retter og man må vise dem nødvendigheden af at slutte med brugen af usund mad. Men vi må vogte os for at anbefale en sultediæt. Det er muligt at fremskaffe en sund nærende kost uden anvendelse af Te, kaffe og kødretter. At oplære folk til at tilberede mad, som er både nærende og velsmagende, det er en gerning af den allerstørste betydning. VM9 112.3

Helsereformen er et middel i Herrens hånd, hvorved han vil formindske menneskenes lidelse og rense sin menighed. Oplær folk til at forstå, at de kan være Guds medhjælpere ved at samarbejde med ham til fornyelse af legemlig og åndelig sundhed. Denne gerning bærer Herrens stempel og den vil tjene til at åbne adgangen for andre dyrebare sandheder. Der er et virkefelt på dette område for alle, som vil tage fat på sagen med forstand og omhu. VM9 112.4

Gør arbejdet for helsereformen mere fremtrædende, det er det budskab, jeg har at meddele. Lad det blive rettelig forstået, så behovet vil gøre sig gældende. Afhold fra al skadelig mad og drikke er en frugt af sand religion. Den grundig omvendte vil opgive alle fordærvelige vaner og bekæmpe appetitten. Ved totalafholdenhed vil han besejre lysten til skadelige nydelser. VM9 113.1

Jeg er blevet pålagt at sige til helsereformens talsmænd: Gå frem. Verden behøver al den indflydelse, I kan udøve for at holde den moralske elendigheds flodbølge i skak. Lad dem, som forkynder den tredje engels budskab, være tro mod sin opgave. “Så formaner jeg jer da, brødre! ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne.” Rom 12,1.2. Måtte Herren udruste dem, som arbejder i tale og lære, med de klareste sandhedsbudskaber. Når Herrens tjenere kun vil fremholde disse budskaber i enfoldighed og med frimodighed og fasthed, vil han samarbejde med dem. VM9 113.2