Vidnesbyrd for menigheden bind 9

53/133

Bymission en missionsskole

Bymission en missionsskole.

Et vel afrundet arbejde kan bedst blive udført i forbindelse med et missionsskole for bibelarbejdere. Medens den offentlige virksomhed foregår, burde der ved disse missionsskoler eller bymissioner ansættes arbejdere med erfaring og indsigt, som daglig kunne meddele bibelarbejdere den fornødne undervisning og helhjertet medvirke til at støtte den påbegyndte offentlige virksomhed. Og efterhånden som mænd og kvinder antager sandheden, bør lederne ved disse bymissioner under megen bøn lære de nyomvendte at tilegne sig sandhedens kraft i dagliglivets vandel. Et sådant samarbejde mellem samtlige missionsarbejdere, ville give sagen et kraftigt stød fremad. VM9 111.3