Vidnesbyrd for menigheden bind 9

52/133

Nødvendigheden af husbesøg

Nødvendigheden af husbesøg.

Det at besøge og tale med folk i deres hjem er af lige så stor betydning som den offentlige forkyndelse af ordet. I de store byer findes der mennesker, som ikke går til offentlige møder. Disse må man opsøge, som en hyrde søger efter sit tabte får. Ihærdige, personlige anstrengelser må gøres for dem. Når man forsømmer at komme i personlig berøring med folk, går mange gyldne anledninger tabt, som, hvis de var blevet benyttet, ville have bidraget til sagens fremme. VM9 111.1

Når sandheden forkyndes for store forsamlinger, opstiger der mange spørgsmål i tilhørernes sind og det er højst magtpåliggende at vedligeholde den således opvakte interesse ved personligt arbejde. De, der føler trang til at ransage skriften, bør oplæres i et flittig studium af Guds ord. Nogen må lede dem ind på fast grund. Ved dette tidspunkt i deres religiøse erfaring er det af stor vigtighed, at erfarne bibelarbejdere rækker dem en hjælpende hånd og oplader Guds ords skatkammer for dem. VM9 111.2