Vidnesbyrd for menigheden bind 9

18/133

Følgen af at svigte arbejdet

Følgen af at svigte arbejdet

Der udføres forholdsvis lidt missionsarbejde og hvad er resultatet? De sandheder, Kristus gav, bliver ikke fremholdt. Mange blandt Guds folk vokser ikke i nøden. Mange befinder sig i en ubehagelig sindstilstand og beklager sig. De, der ikke hjælper andre til at indse sandhedens betydning for denne tid, må føle sig utilfredse med sig selv. Satan udnytter dette træk i deres erfaring og leder dem til at kritisere og finde fejl. Hvis de var travlt optaget med at søge og at kende Guds vilje, ville de have en sådan byrde for fortabte sjæle og en sådan uro i sindet, at de ikke kunne holdes tilbage fra at efterkomme befalingen: “Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for al skabningen!” Mark. 16,15 VM9 39.3