Vidnesbyrd for menigheden bind 9

19/133

En appel om utrættelige anstrengelser

En appel om utrættelige anstrengelser

Herren kalder sit fok til at stå op af søvne. Alle tings ende er nær. Når de, der kender sandheden, vil arbejde sammen med Gud, vil retfærdighedens frugter vise sig. Ved at åbenbare Guds kærlighed under missionsarbejdet vil mange blive vækket til at indse det syndige i deres egen handlemåde og de vil kunne se, at deres selviskhed i fortiden diskvalificerede dem som Guds medarbejdere. Fremstillingen af Guds kærlighed ved uegennyttig tjeneste for andre vil være det bedste middel for sjælene til at tro på Guds ord, sådan som det står. VM9 40.1

Gud ønsker at forfriske sit folk med Helligåndens gave, idet han på ny døber dem i sin kærlighed. Det er ikke nødvendigt, at Ånden skal være en sjælden gæst i menigheden. Efter Kristi himmelfart kom Helligånden over de ventende, bedende, troende disciple med en fylde og kraft, der nåede ethvert hjerte. I fremtiden vil jorden blive oplyst af Guds herlighed. En hellig indflydelse skal udgå til verden fra dem, der er blevet helliget ved sandheden. Jorden vil blive omgivet af en nådens atmosfære. Helligånden vil virke på menneskenes hjerter og tage Guds ting og vise dem for mennesker. Vejl f menigh bd 3 side270-271] VM9 40.2