Vidnesbyrd for menigheden bind 9

17/133

En plads til enhver

En plads til enhver

Der er et alvorligt arbejde at udføre for alle hænder. Lad hvert tag tjene til at højne menneskeheden. Der er så mange, der har behov for hjælp. Hjertet hos den, der ikke lever for at behage sig selv, men for at være en velsignelse for dem, der har få velsignelser, vil skælve af tilfredshed. enhver lediggænger bør vågne op og møde livet realiteter. Tag Guds ord og ransag dets sider. hvis I er ordets gørere, vil livet virkelig blive en levende realitet for jer og I vil finde, at belønningen er rigelig. VM9 37.2

Herren har en plads til enhver i sin store plan. Talenter, der ikke er nødvendige, er ikke blevet givet. Selv om talentet er lille, har Gud en plads til det og dette lille talent vil, hvis det bliver brugt med trofasthed, gøre selve det arbejde, Gud ønsker, at det skal gøre. I arbejdet fra hus til hus er der brug for den ydmyge arbejdsmands talenter og de kan udføre mere i denne gerning en strålende gaver. VM9 37.3

Tusinde døre til et nyttigt arbejde står åbne for os. Vi beklager de knappe midler, der for tiden er til rådighed, medens forskellige vigtige krav om midler og mænd bliver stillet os. Hvis vi var nidkære, kunne vi selv nu øge midler med hundrede fold. Egennytte og selviske hensyn spærrer vejen. Vejl f menigh bd 3 side268-270] VM9 38.1

Menighedsmedlemmer, lad lyset skinne frem. Lad jeres stemmer blive hørt i ydmyge bønner, i vidne mod umådeholdenhed, denne verdens dårskab og fornøjelser og i proklameringen af sandheden for denne tid. Jeres stemmer, jeres indflydelse, jeres tid — alle disse er gaver fra Gud og skal bruges til at vinde sjæle for Kristus. VM9 38.2

Besøg jeres naboer og vis en interesse for deres sjæles frelse. Væk enhver åndelig kraft til aktivitet. Fortæl dem som I besøger at alle tings ende er nær. Herren Jesus Kristus vil åbne deres hjerters døre og vil gøre varige indtryk i deres sind. VM9 38.3

Stræb efter at vække mænd og kvinder fra deres åndelige sløvhed. Fortæl dem hvordan du fandt Jesus og hvor velsignet du har været siden du fik erfaringer i hans tjeneste. Fortæl dem hvilke velsignelser der kommer til dig idet du sidder ved Jesu fødder og lærer dyrebare lektier fra hans ord. Fortæl dem om den glæde og lykke der er i det kristne liv. Jeres varme, inderlige ord vil overbevise dem om at I har fundet perlen af høj pris. Lad jeres glade, opmuntrende ord vise at I med vished har fundet den højere vej. Dette er ægte missionsarbejde og når det bliver udført, vil mange vågne op som fra en drøm. VM9 38.4

[Selv når Guds folk er optaget af deres daglige beskæftigelse, kan de lede andre til Kristus. Og medens de gør dette, vil de have den dyrebare forsikring om, at Frelseren står ved deres side. De behøver ikke at tro, de er overladt til at være afhængige af deres egne svage kræfter. Kristus vil give dem de ord, der kan vederkvæge, opmuntre og styrke fattige, kæmpende sjæle, der er i mørke. Deres egen tro vil blive styrket, når de ser, at Genløserens løfte bliver opfyldt. De er ikke blot en velsignelse for andre, for den gerning de udfører for Kristus, bringer velsignelse til dem selv. VM9 39.1

Der er mange, som kan og bør gøre det arbejde, jeg har omtalt. Men bror og søster, hvad gør du for Kristus? Søger du at være en velsignelse for andre? Udtaler dine læber venlige, sympatiske og kærlige ord? Bestræber du dig alvorligt på at vinde andre for Frelseren? VM9 39.2