Vidnesbyrd for menigheden bind 9

16/133

Missionsmarken i hjemmet

Missionsmarken i hjemmet

Forældrene bør ikke glemme den vigtige missionsmark, der ligger i deres hjem. I de børn, hun har fået betroet, har enhver moder fået et helligt hverv at udføre for Gud. “Tag dette barn,” siger Gud, “og oplær det for mig. Giv det en karakter, der er smykket i lighed med et palads, for at det evigt kan stråle i Herlighedens sale.” Det lys og den herlighed, der skinner fra Guds trone, hviler på den trofaste moder, medens hun prøver at oplære sine børn til at modstå det ondes indflydelse. VM9 37.1