Vidnesbyrd for menigheden bind 9

122/133

Enshed i forskelligheden

Enshed i forskelligheden

På den anden side må Guds folks ledere være på vagt over for faren ved at fordømme den enkelte arbejders metoder, når disse er ledet af Herren til at gøre en særlig gerning, som kun få er egnet til. De brødre, som bærer ansvaret, skal være forsigtige med at kritisere en udvikling, som ikke fuldkomment harmonerer med deres egne arbejdsmetoder. Lad dem aldrig tænke, at alle planer skulle genspejle deres egen personlighed. De skulle ikke være bange for at nære tillid til andres metoder, for ved ikke at vise tillid til en medarbejder, som med ydmyghed og helliget iver udfører en særlig gerning efter Guds anviste vej, kan de forsinke fremgangen af Herrens sag. VM9 259.1

Gud kan og vil bruge sådanne, som ikke har fået en fuldstændig uddannelse i menneskenes skoler. At betvivle hans kraft til at gøre dette er at vise vantro. Det er at begrænse den ubegrænsede kraft af den Ene, hvor hvem intet er umuligt. Lad os have mindre af denne unødige, mistroiske forsigtighed! Den medfører, at mange kræfter i menigheden ikke udnyttes. Den spærrer vejen, så Helligånden ikke kan bruge disse mænd. Den holder disse i uvirksomhed, som er villige og ivrige efter at arbejde efter Kristi retningslinjer. Den tager modet fra mange, som kunne have trådt ind i arbejdet og ville være blevet effektive arbejdere sammen med Gud, dersom de de havde fået en rimelig anledning. VM9 259.2

Da profeten så hjul inde i hjul og levende væsener i forbindelse med disse, syntes alt indviklet og uforklarligt, men den uendelige visdoms hånd kunne ses imellem hjulene og fuldkommen orden er resultatet. Ethvert hjul, som dirigeres af Guds hånd, virker i fuldkommen harmoni med alle andre hjul. Det er blevet vist mig, at mennesker er tilbøjelige til at søge for megen magt og prøve på at kontrollere værket selv. De holder den mægtige arbejder, Herren Gud, alt for meget ude fra deres metoder og planer og stoler ikke på ham i alt med hensyn til værkets fremgang. Ingen skulle blot et øjeblik forestille sig, at han er i stand til at tage vare på de ting, som tilhører den store JEG ER. Ved sit forsyn bereder Gud en vej, så værket kan udføres af mennesker. Lad derfor hver mand stå på sin post og gøre sin del, vidende, at Gud er hans vejleder. VM9 259.3