Vidnesbyrd for menigheden bind 9

123/133

Generalkonferensen

Generalkonferensen

Herren har ofte vist mig, at intet menneskes dømmekraft skulle overgives til bedømmelse af noget andet enkelt menneske. Aldrig skal en mand eller nogle få mænd anses for tilstrækkelig vise og stærke til at kontrollere værket og sige, hvilke planer der skal følges, men når brødrene fra alle dele af verden er samlet til generalkonferense og der træffer en afgørelse, så skal personlig uafhængighed og personlige bedømmelse ikke stædigt fastholdes, men lægges til side. En arbejder skulle aldrig betragte det som en dyd vedblivende at fastholde sin uafhængige indstilling trods af Generalkonferensens afgørelse. VM9 260.1

Til tider, når en lille gruppe af mand, der er blevet betroet den daglige ledelse af værket, i Generalkonferensens navn har forsøgt at gennemføre ukloge planer og begrænse Guds værk, har jeg sagt, at jeg ikke længere skulle betragte disse få mænd, som repræsentanter for generalkonferensen og deres meninger som Guds stemme, men dette betyder ikke, at beslutninger af Generalkonferensen ikke skulle respekteres når dette består af lovlig valgte repræsentanter fra alle dele af verden. Gud har bestemt, at repræsentanterne for hans menighed fra alle dele af jorden skal have autoritet, når de er samlet til generalkonferense. Faren ligger i at give det enkelte menneske eller en lille gruppe af mænd det fulde mål af autoritet og indflydelse, som Gud har givet til sin menighed, i bestemmelser og udtalelser af generalkonferensen, når den er samlet for at planlægge den videre fremgang af værket. VM9 260.2

Når den magt, som Gud har givet til menigheden, bliver tilskrevet en enkelt mands og man giver ham autoritet til at bestemme over andres sind, da er bibelens orden blevet forandret. Satans indflydelse på en sådan mands sind ville være snu og listig og til tider næsten overvældende, fordi fjenden ville håbe, at han derved kunne få indflydelse over mange andre igennem denne ene mand. Lad os give det, som vi er tilbøjelige til at overlade til en enkelt mand eller lille gruppe af mænd til den højeste organiserede autoritet i menigheden. Vejl f menigh bd 3 side 356-359] VM9 261.1