Vidnesbyrd for menigheden bind 9

121/133

Selvstændighedens ånd

SELVSTÆNDIGHEDENS ÅND
[Før jeg forlod Australien og igen, efter at jeg er kommet hjem til Amerika, er det blevet vist mig, at der er et stort arbejde at udføre her i landet. De, som var med i arbejdet fra begyndelsen, er ved at falde bort og der er nu kun få af pionererne i blandt os. Mange af de tunge pligter som tidligere blev båret af mænd med stor erfaring, falder nu på yngre mænd.
VM9 257.1

Overførelsen af ansvaret til arbejdere med mere eller mindre begrænset erfaring medfører visse farer, som vi må være på vagt overfor. Verden er fuld af strid om førstepladsen. Splittelsens ånd og tilbøjeligheden til at lukke sig ude fra medarbejderne ligger i luften omkring os. Nogle anser alle anstrengelser for at opretholde orden for farlige — som en begrænsning af den personlige frihed — mener at de bør frygtes som pavevælde. Disse vildledte sjæle anser det som en dyd at prale af deres frihed til at tænke og handle uafhængigt. De erklærer, at de vil ikke høre, hvad andre siger og at de ikke er ansvarlige over for noget menneske. Det er blevet vist mig, at det er Satans specielle anstrengelser at lede mennesker til at føle, at Gud har behag i, at de vælger deres egen vej uafhængigt af deres brødres råd. VM9 257.2

Der ligger en stor fare for fremgangen af vort arbejde i dette. Vi må virke med forsigtighed om omtanke — i harmoni med gudfrygtige rådgivere, for alene heri ligger vor sikkerhed og styrke. Gud kan ikke arbejde for os og gennem os på nogen anden måde. VM9 257.3

Satan vil glæde sig, dersom han har held med sig til at komme ind blandt dette folk og ødelægge arbejdet på et tidspunkt, hvor gennemført organisation er så betydningsfuld og vil være den største kraft til at holde falske bevægelser ude og gendrive påstande, som ikke er godkendt af Gud ord. Vi må styre lige frem, så det system af organisationer og orden, der er blevet opbygget af kloge og omhyggelige arbejdere, ikke skal ødelægges. Der må ikke gives frihed til oprørske elementer, som ønsker at kontrollere arbejdet i denne tid. VM9 257.4

Nogle har fremholdt den tanke, at ved tidens afslutning vil hver enkelt Guds barn handle uafhængigt af enhver religiøs organisation, men det er blevet vist mig af Herren, at det ikke i dette værk er muligt for den enkelte at være uafhængig. Himmelens stjerner er alle under een lov og påvirker hinanden til at gøre Guds vilje. De viser deres fælles lydighed mod den lov, som kontrollerer deres handlinger. Herrens folk må slutte sig sammen, for at hans gerning kan gå sundt og stærkt fremad. VM9 258.1

Afbrudte og ustadige foretagender af nogle, som hævder, at de er kristne, ligner arbejdet af stærke, men utæmmede heste. Når den ene går fremad, går den anden tilbage og ved kuskens tilråb farer den ene frem, mens den anden står stille. Hvis mennesker ikke vil arbejde i fællesskab i denne tids store og herlige gerning, vil der blive forvirring. Det er ikke noget godt tegn, når mænd afslår at arbejde sammen med deres brødre, men foretrækker at arbejde alene. Arbejderene skulle have tillid til de brødre, som tør påpege hver eneste afvigelse fra de rette principper. Hvis mennesker bærer Kristi åg, vil de ikke trække hver sin vej, de vil trække sammen med Kristus. VM9 258.2

Nogle arbejdere trækker med alle de kræfter, Gud har givet dem, men de har endnu ikke lært. at de ikke skulle trække alene. I stedet for at isolere sig selv bør de trække i harmoni med deres medarbejdere. Hvis de ikke gør dette, vil deres aktivitet virke på de forkerte tidspunkter og på en forkert måde. De vil ofte virke i modstrid med det, Gud ville have gjort og derved er deres indsats værre end spildt. VM9 258.3