Vidnesbyrd for menigheden bind 9

120/133

Et møde ved korset

Et møde ved korset

Den kærlighed, som blev udtrykt på Golgata, skulle blive oplivet, styrket og spredt ud i vore menigheder. Skal vi ikke gøre alt det, vi kan, for at styrke de principper, som Kristus bragte til denne verden? Skal vi ikke stræbe efter at oprette og aktivere de godgørende foretagender, som vi nu er kaldet til at udføre uden tøven? Kan du stå foran korset og se den himmelske fyrste dø i dit sted og så lukke dit hjerte og sige: “Nej! Jeg har ikke noget at give”? VM9 256.1

Kristi troende folk skulle forevige hans kærlighed. Denne kærlighed skal drage dem sammen rundt om korset: den skulle fri dem for egenkærlighed og knytte dem til Gud og til hverandre. VM9 256.2

Mød hverandre omkring korset i selvopofrelse og selvfornægtelse. Gud vil velsigne jer, når I gør jeres bedste. Når du nærmer dig nådens trone og når du finder dig selv bundet til denne troende af den gyldne kæde, som er sænket ned fra himmelen for at drage mennesker fra syndens dyb, da vil dit hjerte åbne sig i kærlighed til dine brødre og søstre, som er uden Gud og uden håb i verden. Vejl f menigh bd 3 side 352-354] VM9 256.3