Vidnesbyrd for menigheden bind 9

119/133

Velsignelserne af at være husholder

Velsignelserne af at være husholder

Da Kristus befalede sine disciple at gå “til hele verden og forkynde evangeliet til hver skabning”, tildelte han dem den opgave at viderebringe kundskaben om hans nåde. Mens nogle går ud for at prædike, kalder han andre til at støtte hans sag her på jorden. Han giver midler i menneskers hænder, for at hans guddommelige gaver må strømme igennem menneskelige kanaler ved udførelsen af det anviste arbejde for at vore medmenneskers frelse. Dette er en af Guds måder at ophøje mennesker på. Det er netop sådanne opgaver, mennesket behøver, fordi det vil vække hjertets dybeste sympati og kalde sindets kræfter til handling. VM9 255.1

Alt godt på jorden blev anbragt her af Guds gavmilde hånd som et udtryk for hans kærlighed til mennnesket. De fattige er hans og religionens sag er hans. Sølvet og guldet til hører Herren og han kunne lade det regne ned fra himlen, hvis han valgte det. I stedet for har han gjort mennesket til sin tjener og betroet ham midler, som ikke skulle hobes sammen, men som skulle bruges til at hjælpe andre. På den måde gør han mennesket til et redskab, gennem hvilket han fordeler sine gaver på jorden. Gud Gav tiendesystemet for at mennesket kunne blive ligesom sin Skaber, få en godgørende og uselvisk karakter og til sidst sammen med Kristus få del i den evige, herlige belønning. VM9 255.2