Vidnesbyrd for menigheden bind 9

118/133

Evangeliets herlighed

Evangeliets herlighed

For at mennesket ikke skulle miste velsignelsen af godgørenhed, har vor Forløser lagt den plan at kalde det til at være hans medarbejder. Gud kunne have udført sin plan til menneskers frelse uden menneskelig hjælp, men han vidste, at mennesket ikke kunne blive lykkelig uden at få del i dette store værk. Ved en række begivenheder, som kalder på hans godgørenhed, skænker han mennesket, de bedste muligheder for at udvikle godgørenhed og fremelske vanen at hjælpe de fattige og fremme hans sag. Verdens trang kalder på vore talenter i form af midler og indflydelse til at bringe mænd og kvinder den sandhed, som de trænger så hårdt til. Når vi lytter til disse kald og gennem arbejdet og godgørenhed giver et svar, bliver vi ligedannet med ham, som for vor skyld blev fattig. Når vi giver, bringer vi velsignelse til andre og samler os de sande rigdomme. VM9 253.5

Evangeliets herlighed består i, at det er grundet på det princip, at det guddommelige billede genopbygges i den faldne slægt, ved en stadig udøvelse af godgørenhed. Dette arbejde begyndte i himmelen, hvor Gud gav mennesket et uimodsigeligt bevis på den kærlighed, han har til dem: “Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Joh. 3,16. Gaven Kristus viser os Faderens hjertelag. Den bevidner, at når han påtog sig vor forløsning, ville han ikke spare noget, hvor dyrebart det end var, når det var nødvendigt for fuldførelsen af hans værk. VM9 254.1

Gavmildhedens ånd er himmelens ånd. Kristi selvopofrende kærlighed er åbenbaret på korset. Han gav alt, hvad han havde og så gav han sig selv, for at mennesket kunne blive frelst. Kristi kors appellerer til godgørenhed hos den velsignede Frelsers efterfølgere. Det princip, som åbenbares der, er at give — give. Det kristnes livs ægte frugter er dette udført i aktuel godgørenhed og gode gerninger. Det verdslige princip er at få — få! Derved forventer man at sikre sig lykke, men når dette føres ud i hele sin udstrækning, bliver frugten elendighed og død. VM9 254.2

Evangeliets lys, som skinner ud fra Kristi kors, bebrejder selviskhed og opmuntrer gavmildhed og godgørenhed. Man skal ikke beklage den kendsgerning, at der er et voksende kald til at give. I sit forsyn kalder Gud sit folk ud fra deres begrænsede virkefelt for at få dem til at gå i gang med større foretagender. Der kræves ubegrænset indsats i denne tid, hvor det moralske mørke dækker jorden. Mange af Guds folk står i fare for at blive besnæret af verdslighed og begærlighed. De skulle forså, at det er hans barmhjertighed, der mangedobler behovet for deres midler. Foretagender, som kalder på deres godgørenhed, må fremholdes for dem, for ellers kan de ikke efterligne det store forbilledes karakter. VM9 254.3