Vidnesbyrd for menigheden bind 9

117/133

Godgørenhed

GODGØRENHED
[“Ær med din velstand Herren med førstegrøden af al din avl ; da fyldes dine lader med korn, dine perser svømmer over af most.” Ordsp. 3,9-10.
VM9 253.1

“En strør om sig og gør dog Fremgang, en anden nægter sig alt og mangler. Gavmild Sjæl bliver mæt; hvo andre kvæger, kvæges og selv.” Ordsp 11,24-25 VM9 253.2

“Men den ædle har ædelt for og står fast i, hvad ædelt er.” Es. 32,8 VM9 253.3

Gud har i sin visdom besluttet i frelsesplanen i loven om årsag og virkning, at godgørenhed i alle dets former skal have en dobbelt velsignelse. Den, som giver til de trængende, velsigner andre og bliver selv velsignet i endnu større målestok. VM9 253.4