Vidnesbyrd for menigheden bind 9

103/133

Sabbaten

Sabbaten.

Vi må bruge stor forsigtighed og visdom under fremstillingen af sabbatsspørgsmålet. Der skal megen nåde og kraft fra Gud til for at styrte den afgud, som man har dannet sig af den falske sabbat. Løft banneret op, ja løft det op, højere og stadig højere. Peg på det tyvende Kapitel i anden Mosebog, hvor Guds lov står nedtegnet. De første fire bud omhandler vore pligter mod vor skaber. Den, som er utro mod Gud, kan ikke være tro mod sin nabo. Den, som elsker Gud med et udelt hjerte, elsker sin nabo som sig selv. Hovmod fører til storhedstanker og leder mennesket til at gøre sig selv til Gud. Kristi evangelium renser sjælen og driver egenkærligheden væk. VM9 211.4

“Kom hvile dagen I hu, så du holder den hellig!” 2.Mos 20,8 Sabbaten blev givet i eden, da Gud havde skabt verden. “Således fuldendtes himmelen og jorden med al deres hær. På den syvende-dag fuldendte Gud det værk, han havde udført og han hvilede på den syvende-dag efter det værk, han havde udført; og Gud velsignede den syvende-dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit værk, det, Gud havde skabt og udført.” 1.Mos 2,1-3 VM9 212.1

“Herren talede fremdeles til Moses og sagde: Du skal tale til israelitterne og sige: Fremfor alt skal i holde mine sabbater, thi sabbaten er et tegn mellem mig og eder fra slægt til slægt, for at I skal kende, at jeg Herren er den, der helliger eder. I skal holde sabbaten, thi den skal være eder hellig; den, som vanhelliger den, skal lide døden, ja enhver, som udfører noget arbejde på den, det menneske skal udryddes af sin slægt. I seks dage må der arbejdes, men på den syvende-dag skal I holde en fuldkommen hviledag, helliget Herren; enhver, som udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden. VM9 212.2

Israelitterne skal holde sabbaten, så at de fejrer sabbaten fra slægt til slægt som en evig gyldig pagt.” 2.Mos 31,12-16
19.oktober 1908.
VM9 212.3