Vidnesbyrd for menigheden bind 9

102/133

»Med al visdom og forstand.”

“Med al visdom og forstand.”

Medens menneskene forsøger at løse striden vedrørende racespørgsmålet, svinder tiden hen og sjæle går ind i evigheden uden kundskab om Gud og uden omvendelse. Lad ikke denne tingenes tilstand vare længere. Sæt mænd og kvinder i arbejde og lad dem virke i overensstemmelse med de planer, som Guds Ånd åbenbarer for dem. Vi må tage de sorte søskendes evner i brug, alle de talenter, de ejer, i denne missionsgerning. Sæt negre i arbejde for deres egne landsmænd og lad dem få hvide arbejdere til medhjælpere, når det behøves. De vil ofte have brug for råd og formaning. Lad de sorte søskende holde Gudstjeneste for sig selv på deres eget sted og de hvide for sig selv på deres sted. Og lad hver menighed anstrenge sig for at udføre missionsarbejde for sit eget folk og for negrene, når og hvor de finder det mulig. VM9 210.1

Når sandheden er blevet forkyndt på et sted og alle de hvide, som vil høre og tro, har antaget sandheden, vil de hvide arbejdere ofte få anledning til at optage en stille, beskeden virksomhed for de sorte på stedet. Sådanne anledninger bør man benytte sig af. VM9 210.2

Væk ikke unødigt fordomme, så at det ikke skal hæmme forkyndelsen af den tredje engels budskab blandt den hvide befolkning. De hvide har brug for at høre budskabet, thi en trængsels tid kommer, en sådan trængselstid, “som der ikke har været fra den tid, et folk blev til”. VM9 210.3

Vi må være forsigtige, så vi ikke siger eller gør noget, som vil opflamme det sorte folks følelser imod de hvide. Lad os ikke ved vor handlemåde gøre stillingen værre, end den er. Hvor forsigtig arbejderne end virker, vil de alligevel vække modstand, uden at der sættes i gang en agitation over racespørgsmålet. Lad os rydde kongevejen. Giv Gud anledning til at virke. Ingen må lægge hindringer i vejen for ham. Gud kan lægge sine planer og styre på en måde, som mennesker umulig kan. Lad os komme i hu, at vor første og største gerning er at prædike ordet, at forkynde bibelens advarsler. VM9 211.1

Herren vil, at alle skal optage denne gerning med et lærvilligt sind. Prædikanterne er ikke alle helligede i sandheden. Herren ønsker, at alle skal lægge stridsvåbene ned. Skrøbelige mennesker bør vogte sig for at gøre noget, som vil udslukke håbet om at optage virksomhed på vanskelige steder, hvor racefordommen og modstanden er rådende. VM9 211.2

Et middel, hvorved fordommen kan overvindes og man kan få adgang til folket, er den lægevidenskabelige missionsgerning, som bør påbegyndes ikke bare på ét sted men på de mange steder, hvor sandheden endnu ikke er blevet forkyndt. Vi må virke som lægemissionærer for at trøste syndsbetyngede sjæle og oplyse dem om Frelsens Evangelium. Denne gerning vil vise sig at være et bedre middel til at nedbryde fordommens skranker end noget andet. VM9 211.3