Vidnesbyrd for menigheden bind 9

9/133

Hjemmemissionsarbejdet

HJEMMEMISSIONSARBEJDET
Gud forventer personlig tjeneste fra enhver som han har betroet en kundskab til sandheden for denne tid. Alle kan ikke gå som missionærer ud til fremmede lande, men alle kan være hjemmemissionærer i deres familier og naboskab. Der er mange måder som menighedsmedlemmer kan give budskabet til dem omkring dem. En af de bedste er at leve et hjælpsomt, uselvisk kristenliv. Dem som kæmper livets slag med stor gevinst kan opfriskes og styrkes med små opmærksomheder som koster ingenting. Venlige ord som tales enkelt, små opmærksomheder som simpelt gives, vil feje de fristelsens og tvivlens skyer, som samler sig over sjælen, væk. Det Kristus?lignende oprigtige udtryk, givet i simpelhed, har kraft til at åbne hjertedøre som behøver Kristi ånds simple, fine berøring.
VM9 30.1

[Kristus modtager med glæde ethvert menneskeligt redskab, der overgiver sig til ham. Han bringer det menneskelige i forbindelse med det guddommelige, for at han må kunne give verden den levendegjorte kærligheds mysterier. Tal, bed og syng om dette og fyld verden med hans sandhedsbudskab og fortsæt med at trænge ind i landende hinsides. VM9 30.2

Himmelske væsener venter på at samarbejde med menneskelige redskaber, for at de kan åbenbare for Verden, hvad mennesker kan blive og hvad de ved deres indflydelse kan gøre for at frelse sjæle, der er ved at gå fortabt. Den, der er virkelig omvendt, vil være så fyldt med Guds kærlighed, at han vil længes efter at give andre del i den glæde, han selv har. Herren ønsker, at hans menighed skal vise verden hellighedens skønhed. Den skal åbenbare kraften i den kristne tro. Himmelen skal genspejle sig i den kristnes karakter. De, som er i mørket, skal høre taksigelses? og lovsange. Vi skal udtrykke vor taknemmelighed for evangeliets glade budskab, dets løfter og forsikringer ved at søge at gøre godt mod andre. udførelsen af dette arbejde vil bringe stråler af himmelsk retfærdighed til de trætte besværede og lidende sjæle. Det er som en kilde, der rinder for den medtagne, trætte vandringsmand. Ved enhver barmhjertighedsgerning og enhver kærlighedsgerning er Guds engle til stede. VM9 30.3