Vidnesbyrd for menigheden bind 9

10/133

Vort eksempel

Vort eksempel

Kristi gerning skal være vort eksempel. Altid gik han omkring og gjorde vel. I templet og synagogerne, på byernes gader, på markedspladsen og i værkstedet, ved søbredden og mellem bjergene forkyndte han evangeliet og helbredte de syge. Han levede et liv i uselvisk tjeneste og det skal være vor lærebog. Hans ømme, medlidende kærlighed er en irettesættelse for vor selviskhed og hjerteløshed. VM9 31.1

Kristus spredte velsignelser på sin vej overalt, hvor han gik. Hvor mange af dem, der hævder at tro på ham, har lært at hans undervisning i venlighed, medlidenhed og uegennyttig kærlighed? Lyt til hans stemme, når han taler til de svage, de trætte og de hjælpeløse: “Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile.” Matt. 11,28. Han mistede aldrig tålmodigheden, hans kærlighed blev aldrig holdt tilbage. VM9 31.2

Kristus kalder os til at arbejde med tålmodighed og udholdenhed for de tusinder, der er spredt i alle lande omkommer i deres synder som vrag på en øde kyst. De, der vil have del i hans herlighed, må også have del i hans tjeneste og hjælpe de svage, de ulykkelige og de modløse. VM9 31.3

De, der optager denne gerning, bør gøre Kristi liv til deres stadige studium. De bør meget alvorligt benytte hver eneste evne i Herrens tjeneste. Dyrebare resultater vil følge efter en alvorlig, uselvisk anstrengelse. Hos Den store Lærer vil arbejderne modtage den højeste af alle uddannelser. Men de, der ikke videregiver det lys, de har modtaget, vil en dag erfare, at de har lidt et frygteligt tab. VM9 32.1

Menneskene har ingen ret til at tro, at der er en grænse for de bestræbelser, de bør gøre i det sjælevindende arbejde. Blev Kristus nogen sinde træt under sit arbejde? trak han sig nogen sinde tilbage fra opofrelse og møje? Menighedens medlemmer skal gøre de samme vedholdende og udholdende bestræbelser, som han gjorde. De skal altid være rede til at gå i aktion i lydighed mod Mesterens befalinger. Når som helst vi ser et arbejde, der venter på at blive gjort, skal vi tage fat og udføre det, idet vi stadig ser hen til Jesus. Hvis vore menighedsmedlemmer ville give agt på denne belæring, ville hundreder af sjæle blive vundet for Jesus. Hvis hvert medlem i menigheden var en levende missionær, ville evangeliet hurtigt blive forkyndt i alle lande, for alle folk, nationer og tungemål. VM9 32.2