Vidnesbyrd for menigheden bind 9

8/133

Et syn der gjorde indtryk

Et syn der gjorde indtryk

I nattens syner blev en scene fremstillet for mig, der gjorde et dybt indtryk. Jeg så en umådelig stor ildkugle falde ned mellem nogle smukke palæer og forårsage deres øjeblikkelige ødelæggelse. Jeg hørte nogen sige: “Vi vidste, at Guds straffedomme skulle falde over jorden, men vi vidste ikke, at de ville komme så hurtigt.” Andre forpinte stemmer sagde: “I vidste det! Hvorfor fortalte I os det så ikke? Vi vidste det ikke.” Fra alle sider hørte jeg lignende bebrejdende ord. VM9 28.1

Jeg vågnede i stor sjælekval. Jeg faldt i søvn igen og syntes, at jeg var i en stor forsamling. En med autoritet talte til de tilstedeværende, foran hvilke der var udbredt et stort verdenskort. Han sagde at kortet forestillede Guds vingård, som skulle opdyrkes. Når lyset fra himmelen skinnede på en enkelt person. skulle vedkommende reflektere lyset til andre. Der skulle tændes lys mange steder og fra disse lys skulle stadig flere lys blive tændt. VM9 28.2

Disse ord blev gentaget: “I er jordens salt; men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? Så dur det kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker. I er verdens lys; en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestage; så skinner det for alle dem, som er i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.” Matt. 5, 13-16. VM9 28.3

Jeg så lysstråler skinne fra byer og landsbyer og fra jordens høje og lave steder. Guds ord blev adlydt og som et resultat heraf kom der mindesmærker for ham i hver eneste by og landsby. Hans sandhed blev forkyndt overalt i verden. VM9 28.4

Så blev dette kort fjernet og et andet blev lagt samme sted. På dette skinnede lyset kun fra nogle få steder. Resten af verden var i mørke blot med et lysglimt her og der. Vor læser sagde: “Dette mørke skyldes, at menneskene følger deres egen fremgangsmåde. De har værnet om nedarvede og tilegnede tilbøjeligheder til det onde. De har gjort tvivl, kritik og anklage til deres livs vigtigste opgave. Deres hjerter er ikke helt med Gud. De har skjult deres lys under en skæppe.” VM9 29.1

Hvis enhver Kristi stridsmand havde gjort sin pligt og hvis enhver vægter på Zions mure havde givet basunen en tydelig lyd, ville verden allerede have hørt advarselsbudskabet. Men arbejdet er flere år bag efter. Mens mennesker har sovet, er Satan ubemærket kommet os i forkøbet. VM9 29.2

Idet vi sætter vor lid til Gud, skal vi gå støt fremad og i ydmyg tillid til ham gøre hans gerning uden selviskhed, medens vi overgiver os selv, vor nutid og fremtid til hans vise forsyn og holder den tillid vi havde i begyndelsen, urokkelig fast til det sidste. Vi bør huske på. at det ikke er på grund af vor færdighed, vi modtager himmelens velsignelser, men på grund af Kristi værdighed og fordi vi ved troen på ham modtager Guds rige nåde. Vejl f menigh bd 3 side 256-264] VM9 29.3