บหัศจรรย์แห่อการรักษา

1/191

บหัศจรรย์แห่อการรักษา

คำนำ

ความก้าวลํ้าทางวิทยาการในศตวรรษที่ 21 ได้นำโลกใบนี้ไปสู่ สังคมอารยะที่ถูกสรรสร้างจากความเป็นอัจฉริยะภาพและการปฏิวัติใน ด้านความคิด แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ยังตกอยู่ภายใต้เงาแห่งความทุกข์ระทม MHTh 9.1

มนุษย์ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยและโรคร้ายที่ดูเสมือน จะพัฒนารุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง คนนับล้านๆ คนต้องล้มป่วยและ ตายไป มีความเจ็บป่วยทรมานในทั่วทุกหนแห่ง พบได้ทั่งในเด็ก คน หนุ่มสาวและคนสูงวัย ในทั่วทุกมุมโลก มีเสียงร้องที่ดังขื้นว่า “โปรดช่วย ฉันให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ด้วยเถิด” MHTh 9.2

มิใช่พระประสงค์ขององค์ผู้สูงสุดที่สร้างโลกนี้และมนุษย์ขึ้นมา ที่จะให้มวลมนุษย์ต้องเจ็บปวดทรมานด้วยโรคภัย หรือมีชีวิตที่ถูก บั่นทอน กำลังที่ต้องเสื่อมถอย หรือมีความเจ็บป่วยภายในจิตใจและจิต วิญญาณ อันที่จริงแล้ว มีทางแก้และทางออกสำหรับมนุษย์ทุกคน ด้วย “กฎแห่งธรรมชาติ” ของพระองค์ที่คอยควบคุม คุ้มครองและผดุงไว้ซึ่ง MHTh 9.3

ความผาสุกของมวลมนุษย์ เมื่อกฎนี้ได้ถูกล่วงละเมิด ความบาปจึงได้ แผ่เข้ามายังโลกอันสวยงามแห่งนี้ มนุษย็ได้หลงลืมแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ตลอดกาล พระองค์ผู้ทรงมีพระหัตถ์และพระโอสถอันอัศจรรย์เพื่อเยียวยา มนุษย์ให้หายจากโรคภัยและความตายอันน่าเวทนา MHTh 10.1

การที่จะเข้าใจถึงกฎแห่งธรรมชาติที่คอยควบคุมร่างกาย จิตใจ และช่วยประสาทชีวิตนั้น เป็นกุญแจไขสู่ความลับที่จะช่วยนำมนุษย็ไปสู่ แสงสว่าง สู่ความสุขที่ปรารถนา รอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของ สมาชิกในครอบครัว สันติสุขในชีวิต และพลังชีวิตที่จะสรรค์สร่างสิ่งดีงาม อย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่โลก MHTh 10.2

เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขื้น มนุษย์มีความจำเป็นจะต้องแสวงหา หนทางที่จะบำบัดรักษา ธรรมชาติมีพลังอันลึกลับและมีพลังชีวิตอย่างที่ มนุษย์อาจไม่เคยคาดคิดมาก่อน อันจะช่วยเสริมสร่างร่างกายและนำ สุขภาพที่ดีให้กลับคืนมา พร้อมกันนี้ เมื่อมนุษย์!ด้เริ่มค้นหา เขาก็จะได้ พบกับความรู้ที่เหนือยิ่งกว่าสรรพความรู้ที่เคยค้นพบมา นั่นคือ ความรู้ เกี่ยวกับองค์ผู้สูงสุด ซึ่งจะทำให้มนุษย็ได้มีความสัมพันธ์และเป็นมิตร สหายกับแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล และเมื่อนั้นมนุษย์ย่อมจะมั่นใจ ได้ถึงความผาสุก ความสุข และสันติสุขที่มนุษย็ไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรน ต่อสู้เพื่อที่จะไต้มาและเอาชนะเหนือโรคภัยอีกต่อไป MHTh 10.3

หนังสือ มหัศจรรย์แห่งการรักษา แนวทางการบำบัดรักษา โรคของนายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล (The Ministry of Healing เตอะ มีนิสทรี ออฟฮิลลิ่ง) ได้นำความจริง ความรู้และความลึกสับของ พลังแห่งธรรมชาติและจากองค์ผู้สูงสุดในฐานะนายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ตลอดกาลมายังมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม มาสู่บิดามารดา แพทย์ และบุคคล ทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้และเอาชนะโรคภัยของมนุษย์ หนังสือ มหัศจรรย์แห่งการรักษาได้ก่ายทอดสิ่งที่หลายคนปรารถนาให้ กับผู้ที่ด้องการแสวงหาความจริงและให้ความหวังแก่ผู้ที่กำลังเจ็บป่วย MHTh 10.4

ทรมานและผู้ที่มีจิตใจเหน็ดเหนื่อยอ่อนระอากับชีวิตที่ต้องแบกรับภาระอัน หนักยิ่ง รวมทั้งผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยที่กำลังคุกคามผู้ที่เขารทและห่วงใย MHTh 11.1

นางเอเลนจี. ไวท์ (ค.ศ.1827-1915) เป็นนักเขียนสตรีชาว อเมริกันที่มีผลงานถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลก ท่านเป็นผู้ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริงในกิจการต้านการบำบัดรักษาความ เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากร่างกายที่บกพร่องและจิตวิญญาณที่อ่อนแอ MHTh 11.2

เรามุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งทางฝ่ายกาย ใจและจิต วิญญาณ จึงเป็นที่มาของการนำหนังสืออันทรงคุณค่านี้มาฝากไวให้กับ ท่าน MHTh 11.3

สำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ ผู้จัดพิมพ์