ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

3/509

ตอนที่ 1 - พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเยาวชน

บทที่ 2-9 MYPTh 5.1

เพื่อให้พันธกิจทุกสาขารุกหน้าไปได้นั้น พระเจ้าทรงเรียกหาความกระฉับกระเฉง ความกระตือรือร้น และความกล้าหาญของเยาวชน พระองค์ทรงเลือกเยาวชนเข้าร่วมช่วยพระราชกิจของพระองค์ให้ขับเคลื่อนหน้าไป การจะวางแผนด้วยสมองที่แจ่มใสและลงมือปฏิบัติด้วยความกล้าหาญได้นั้นต้องการพลังงานสดใหม่ที่ไม่พิการ พระเจ้าทรงเชิญชายหนุ่มหญิงสาวให้ถวายตัวแด่พระเจ้า ด้วยการใช้พลังแรงกายที่เข้มแข็ง ด้วยแนวคิดที่กว้างไกลว่องไว และด้วยการกระทำที่กระฉับกระเฉงในการลงมือปฏิบัติ พวกเขาจะถวายเกียรติพระเจ้า และนำความรอดบาปมาให้กับเพื่อนมนุษย์-- “Gospel Workers,” page 67. {MYP 19.1} MYPTh 5.2