สงครามครั้งยิ่งใหญ่

1/45

สงครามครั้งยิ่งใหญ่

อารัมภบท

หนังสือ “ปลายทางแห่งความหวัง” (ฉบับสมบูรณ์) ที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ เขียนขึ้นเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้ว โดย เอเลน จี. ไวท์. นักเขียนสตรี ชาวอเมริกัน เธอได้บรรยายถึงเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างความดีและความชั่ว ฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกในอดีต สู่ยุคปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ชี้ให้เห็นความขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดปัญหาในสังคมโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งจะมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเราทุกคน บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายของโลกใบนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ชะตากรรมของมวลมนุษย์จะเป็นอย่างไร “ปลายทางแห่งความหวัง (ฉบับสมบูรณ์)” มีคำตอบและความหวังสำหรับทุกคน ดังนั้นการได้หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่าน จึงเป็นการเปิดโลกอีกมุมหนึ่งที่ท่านไม่เคยได้รับรู้ และจะนำท่านไปสู่ความเข้าใจที่ไม่เคยได้ทราบมาก่อน เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนตัดสินใจว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไร GCth17 4.1